Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Start stofafzuiging op met gesloten schuiven

Beschrijving

Het opstarten van de afzuiginstallatie zorgt voor een piek in het afgenomen vermogen van elektriciteit. Door bij het opstarten een groot aantal schuiven gesloten te houden wordt het opgenomen vermogen tijdens het opstarten beperkt. Direct na het opstarten dient een zodanig aantal schuiven te worden geopend, dat een goede werking van het afzuigsysteem is gewaarborgd (voldoende luchtdebiet en -snelheid om ophoping van houtstof in het systeem te voorkomen).

Toepasbaarheid

Deze maatregel kan worden toegepast bij alle bedrijven voorzien van afsluiters op de luchtinlaatopeningen van het stofafzuigingsysteem.

Milieu aspecten

Lagere belasting van het elektriciteitsdistributienet.

Financiële aspecten

Uw elektriciteitsleverancier kan u kosten in rekening brengen die afhangen van het maximaal afgenomen vermogen. Deze kosten zijn met name hoog gedurende de wintermaanden (tot 40% van de totale elektriciteitsrekening).

Investering:

  1. Geen (indien schuiven bij de luchtinlaatopeningen van het afzuigsysteem reeds aanwezig zijn);
  2. Beperkte arbeidskosten bij handmatige bediening van de schuiven.

Besparing is circa € 4,‐ tot € 8,‐ per kW verlaging van het piekvermogen (afhankelijk van de periode van het jaar).

Bron: Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.