Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Terugwinsysteem lakoverspray

Beschrijving

Bij het spuiten komt 40 tot 85% van de lak of verf op het werkstuk. Dit percentage is afhankelijk van de spuittechniek, de vorm van het werkstuk en of handmatig dan wel automatisch wordt gespoten. De resterende hoeveelheid verf of lak (overspray, 15 tot 60%) komt naast het werkstuk terecht en wordt in veel gevallen als gevaarlijk afval afgevoerd. De overspray kan in bepaalde gevallen teruggewonnen worden. De volgende terugwinsystemen zijn mogelijk.

 1. Terugwinscherm / vlakspuitautomaat met terugwinband Het terugwinscherm (draaiende schijf of opvangplaat) wordt achter het werkstuk geplaatst om de overspray op te vangen. Bij de vlakspuitautomaat wordt de overspray opgevangen op een rondlopende band (verticaal of horizontaal). De lak of verf wordt van het scherm of de band geschraapt en opgevangen in een blik. Vervolgens is, eventueel na filtering, hergebruik van de opgevangen lak zonder verdere bewerking mogelijk. Het scherm of de band moeten continu bevochtigd worden met een oplosmiddel (vluchtig of waterig oplosmiddel).
 2. Koellakwand De overspray wordt opgevangen op een gekoelde wand. Door de koeling vormt zich continu condens op de wand en kan de lak naar beneden lopen en opgevangen worden in een goot. De lak is in sommige gevallen direct klaar voor hergebruik. In andere gevallen is opwaardering van de lak door de fabrikant noodzakelijk.
 3. Lakgordijn De overspray wordt opgevangen in een lakgordijn, waarna de verf of lak automatisch weer wordt toegepast.

Toepasbaarheid

Deze optie is interessant bij een lakgebruik van meer dan 7.500 liter per jaar. 

 1. Een vlakspuitautomaat met terugwinband kan worden toegepast bij bedrijven waar lakken worden opgebracht met pneumatisch, airless, airmix of HVLP-spuiten. De totale vlakspuitinstallatie moet worden vervangen, omdat inbouw in een bestaande installatie niet mogelijk is. De terugwinning is niet beperkt tot een bepaalde laksoort. Voorwaarde is wel dat de potlife van de lak langer is dan 2 tot 3 uur, in verband met het verwisselen van het blik met teruggewonnen lak. Het systeem is dus niet geschikt voor twee-componentenlak.
 2. De koellakwand is alleen geschikt voor watergedragen lakken.
 3. Het lakgordijn is alleen toepasbaar bij watergedragen lakken en als met één laksoort wordt gewerkt. Het is niet toepasbaar bij 2-componentenlakken.

Milieu aspecten

Bij hergebruik van de overspray is er minder grondstofgebruik en ontstaat minder lakafval. Bij gebruik van solventverven is er reductie van solventemissies.

 1. Bij een terugwinscherm is een hergebruik van de overspray met 50 tot 60% realiseerbaar. Dit komt overeen met een vermindering in lakgebruik van 20 tot 30% en de oplosmiddelemissies worden met 10 tot 15% gereduceerd. Bij een terugwinband is een hergebruik tot circa 85% mogelijk, wat overeenkomt met een vermindering in lakgebruik met bijna 50%.
 2. Het hergebruik bij een lakgordijn bedraagt maximaal 95% en leidt tot een aanzienlijke reductie in lakgebruik.

Financiële aspecten

Investering ligt tussen € 70.000,‐ en € 120.000,‐.
Aspecten die de terugverdientijd bepalen:

 1. Lakverbruik
 2. Inkoopkosten lak
 3. Percentage terugwinning
 4. Afvoerkosten lakafval

Bron: Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.