Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Houtverbrandingsinstallatie

Proces Houtbewerking
Thema Brandstoffen

Beschrijving

Bij de bewerking van hout ontstaan stukken resthout, zaagsel, stof, etc. Dit kan in het bedrijf als brandstof gebruikt worden. Huidige houtverbrandingsinstallaties hebben een hoog rendement (> 80 %). De vrijkomende warmte wordt meestal gebruikt om warm water, gebouwen en eventueel ook spuitcabines, houtdrogers, etc. te verwarmen.

Installaties voor de verbranding van resthout zijn verkrijgbaar vanaf een vermogen van ongeveer 20 kW (geschikt voor de verbranding van 5 tot 6 ton resthout per 1.000 vollast uren). De klassieke verbrandingsovens bestaan tot ongeveer 5.000 kW (geschikt voor de verbranding van ongeveer 1.400 ton resthout per 1.000 vollast uren).

Bij de kleinere installaties gebeurt de toevoer van stukken resthout veelal handmatig. Installaties met een vermogen groter dan 100 kW werken meestal met automatische toevoer van zaagsel, verkleinde stukken hout, enz.

Het resthout heeft een gemiddelde bovenste verbrandingswarmte van 16 MJ/kg. In het geval het resthout nat is en veel schors bevat, ligt de bovenste verbrandingswarmte lager (11 tot 15 MJ/kg).

Bij houtverbranding worden rookgassen geproduceerd. Om schadelijke emissies van CO, koolwaterstoffen, NOx en stof via de rookgassen te beperken, zijn de huidige automatische installaties voorzien van een regelsysteem. Het regelsysteem doseert de toevoer van brandstof en verbrandingslucht om een optimale verbranding te verkrijgen. Regelsystemen zijn meestal ook toepasbaar op bestaande installaties.

Toepasbaarheid

Houtbewerkende bedrijven mogen het eigen resthout onder voorwaarden verbranden, voor Nederland zoals in een bijzondere regeling van de Nederlandse Emissies Richtlijnen (NER) is aangegeven. Bedrijven die een houtverbrandingsinstallatie gebruiken hebben een milieuvergunning nodig.

Milieu aspecten

Via verbranding van resthout kunnen houtbewerkende bedrijven het gebruik van fossiele brandstoffen sterk verminderen. De besparing, bij verbranding van 1 ton resthout, komt overeen met 450 tot 500 3 aardgas. Indien gewerkt wordt onder de juiste omstandigheden zijn er geen negatieve verschuivingen naar andere milieudomeinen. Indien dit echter niet het geval is, bijv. bij het ontbreken van een regelsysteem, kunnen in vergelijking met het werken met klassieke brandstoffen, meer schadelijke rookgassen ontstaan. Indien het hout afkomstig is van houtproductie met heraanplanting wordt, in vergelijking met fossiele brandstoffen op macro-schaal de CO2-toename in de atmosfeer vermeden. Een bijkomend voordeel is dat transport van resthout naar een andere verwerkingsplaats en dat het bodemrisico tengevolge van de brandstofopslagtank wordt voorkomen.

Financiële aspecten

Investering:

  1. Installaties met handmatige brandstoftoevoer: € 4.500,‐ (20 kW) tot € 12.000,‐ (120 kW);
  2. Installaties met automatische brandstoftoevoer: € 16.000,‐ (30 kW) tot € 275.000,‐ (5.000 kW);
  3. Alleen regelsysteem: € 12.000,‐ tot € 18.000,‐;
  4. Multicycloonfilter: € 2.500,‐ tot € 15.000,‐;
  5. Elektrostatisch filter: € 45.000,‐ tot € 115.000,‐.

Besparing:

  1. Geen verwijderingskosten voor resthout (gemiddeld € 90,‐ per ton voor containerhuur, transport en verwerking);
  2. Minder energiekosten (besparing op aardgas ongeveer € 45,‐ (grootverbruiktarief) tot € 90,‐ (kleinverbruiktarief), bij nuttige toepassing van de verbrandingswarmte van 1 ton resthout.

Aanvullende informatie

Bij een grote hoeveelheid resthout (minimaal 4.000 tot 5.000 ton per jaar) en een continue vraag naar energie, kan de houtverbrandingsinstallatie worden gekoppeld aan een stoomturbine voor de productie van elektriciteit. De geproduceerde elektriciteit kan ter plaatse worden gebruikt en/of als “groene stroom” aan het elektriciteitsnet worden geleverd. De restwarmte kan worden gebruikt voor het productieproces (droging van hout of verwarming lijmpersen met stoom) en/of de ruimteverwarming (afgifte van restwarmte aan het cv-systeem via een warmtewisselaar).

Bron: Beste Beschikbare Technieken voor de houtverwerkende nijverheid, Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.