Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Win warmte terug uit afzuiglucht

Beschrijving

Bij productiebedrijven treden warmteverliezen op door afzuiging van stof. Vaak kunnen warmteverliezen worden beperkt door afzuiglucht te circuleren, zie de tip: Recirculeer afzuiglucht. Een andere mogelijkheid is om met een warmteterugwinningsinstallatie een gedeelte van de warmte uit de uitgaande lucht terug te winnen om de ingaande lucht op te warmen.

Bijkomende voordelen:

  1. Warmteterugwinning, in combinatie met vervanging van de verwarmingsketel of bij nieuwbouw, maakt het mogelijk om een kleinere verwarmingsketel te laten installeren.
  2. De warmteterugwinningsinstallatie kan in warme perioden worden gebruikt om ingaande lucht voor te koelen.

Nadelen: een warmteterugwinningsinstallatie legt een beslag op de ruimte van enkele tot tientallen vierkante meters.

Toepasbaarheid

Warmteterugwinning kan technisch gezien bij alle productiebedrijven worden toegepast om de warmte uit de uitgaande lucht, na affiltering van het stof, terug te winnen. Of de toepassing van een warmteterugwinning bedrijfseconomisch haalbaar is moet per situatie worden beoordeeld.

Warmteterugwinning kan interessant zijn bij bedrijven waar de afzuiglucht niet wordt gerecirculeerd, de temperatuur in de houtbewerkingsruimte minimaal 16 °C is en de gebruikstijd van de warmteterugwinningsinstallatie groter dan 1.500 uur per jaar is.

Aandachtspunt: Goede reiniging en onderhoud van de afvoerkanalen en de warmteterugwinningsinstallatie.

Milieu aspecten

Door toepassing van een warmteterugwinningsinstallatie kan 10 tot 40% worden bespaard op het gasverbruik voor de ruimteverwarming.

Financiële aspecten

Besparing: 10 tot 40 % van de energieverbruikkosten voor ruimteverwarming. Terugverdientijd 7 tot 8 jaar.

Bron: Infomil

Naam: Rien van Beek Bedrijfsnaam: Van Beek Constructie Website: http://www.duurzaammkb.nl/voorbeeld/vanbeek_constructies Datum: 01 July 2006 Van Beek Constructie bespaart met warmteterugwinning van afgevoerde verwarmde lucht van het lassen flink op de kosten voor ruimteverwarming. Zorgvuldig energiegebruik heeft geleid tot structurele kostenverlaging en versterkt dus onze concurrentiepositie.
Bron: duurzaamMKB.nl, 2006
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.