Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Permanente afdekking koel- en vriesmeubelen

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Detailhandel - overig, Detailhandel - supermarkten, Detailhandel - tankstations, Autobranche - wasinrichting

Beschrijving

Met dagafdekking wordt voorkomen dat de warme lucht uit de winkel in contact komt met het gekoelde of bevroren product. Hierdoor wordt minimaal 55% op het elektriciteitsverbruik van het koel- of vriesmeubel bespaard.

Dagafdekking is het aanbrengen van een strokengordijn of (glazen of kunststof) deur voor het product. Kies voor een ruit met een:

  1. zo laag mogelijke U-waarde, liefst < 0,8 W/m2K zodat de warmtetransmissie door de ruit geminimaliseerd wordt.
  2. zo hoog mogelijk LTA (lichttoetredingsfactor), liefst > 70% zodat het product goed te zien is en er weinig aanvullende verlichting IN de vitrine nodig is.
  3. zo laag mogelijk ZTA (warmtetoetredingsfactor), liefst < 40% zodat er zo weinig mogelijk warmtestraling, van de winkelverlichting of zon door de ruit naar binnen kan dringen.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is verplicht (erkend) voor meerdere type koel- en vriesmeubelen.

Milieu aspecten

Het gemiddelde temperatuurverschil tussen het product in een diepvrieseiland en de omgeving is circa 30 °C, durende 3.500 tot 8.760 uur per jaar (met / zonder nachtafdekking). Een strekkende meter vitrine voor een koel- of vriesinstallatie gebruikt jaarlijks 2 keer meer elektriciteit dan een gemiddeld Nederlands gezin.

Met dagafdekking wordt minimaal 55% op het elektriciteitsverbruik van het koel- of vriesmeubel bespaard.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Voor horizontale vitrines bedraagt de investering circa € 300 per raam. Voor verticale vitrines bedraagt de investering € 50 tot € 800 per deur. De gemiddelde terugverdientijd is 1,5 tot 5 jaar.

Aanvullende informatie

Lees ook de tips:

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor productkoeling zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Naam: Bedrijfsnaam: Albert Heijn Datum: 01 July 2010 Albert Heijn gaat als eerste supermarktketen in Nederland in alle winkels de wandkoelingen en vriesmeubelen permanent afdekken. ... Medio 2010 zijn ongeveer 200 Albert Heijn winkels voorzien van deuren voor de wandkoelingen. De komende jaren gaat dat aantal gestaag groeien. In 2015 zijn alle wandkoelingen in Albert Heijn winkels in heel Nederland afgedekt met deuren. Ook worden in 2010 landelijk de diepvrieskisten in de winkels afgedekt en van LED-verlichting voorzien. Deze activiteiten maken deel uit van een breder pakket aan energiebesparende maatregelen dat Albert Heijn op dit moment doorvoert in alle winkels.

Bron: persbericht Albert Heijn, 2010
Naam: Datum: 01 June 2008 Wie in de Deen-supermarkt in Purmerend een toetje wil pakken, moet eerst een deurtje opendoen. De gesloten koelvitrine maakt deel uit van een nieuw koelsysteem met ammoniak en CO2. Een warmtewisselaar pompt de restwarmte van het koelsysteem in de vloerverwarming. Het systeem levert een energie- en CO2-voordeel op van zo’n twintig procent. “De aanschafprijs van het koelsysteem is fors, maar we verwachten het bedrag binnen vijf jaar terug te verdienen”, vertelt de directeur van de supermarkt. “De gemiddelde levensduur van een koelsysteem is tien jaar; een besparing van twintig procent voor de koelinstallatie levert dan ook financieel aardig wat op. Daarbij past het in ons beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen: het gaat niet alleen om geld.”

bron: Infomil nieuws juni 2008
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.