Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Dek koel- en vriesmeubelen buiten gebruikstijden af

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Detailhandel - overig, Detailhandel - supermarkten, Detailhandel - tankstations, Autobranche - wasinrichting

Beschrijving

Open koel- en vriesmeubelen kennen een groot koudeverlies doordat de gekoelde inhoud in open verbinding staat met de ruimtelucht. Tijdens openingsuren is dit soms nodig om impuls aankopen te stimuleren. Dek buiten de openingsuren de koel- en vriesmeubelen af (zogenaamde nachtafdekking). Zo wordt koudeverlies voorkomen.

Verticale meubelen kunnen met rolgordijnen afgeschermd worden. Horizontale meubelen kunnen met aluminium folie of speciale afdekplaten afgedekt worden. Let er bij aanschaf van nieuwe meubelen op of deze zijn voorzien van een goede en eenvoudig te bedienen nachtafdekking. Bij automatische afdekking kan de regeling gekoppeld worden met de (tijd-)schakeling van de verlichting.

Controleer ieder kwartaal of de afdekking nog intact is, voldoende afsluit en of het personeel de nachtafdekking dagelijks plaatst.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is van toepassing op vrieskisten, koelmeubelen en (verticale/ horizontale) koelvitrines die niet zijn afgedekt.

Milieu aspecten

De besparing als gevolg van nachtafdekking varieert per type koeling en ligt tussen 500 kWh en 1.000 kWh per jaar per strekkende meter vitrine.

Bij een vriescel is sprake van een temperatuurverschil van 39 °C (verschil tussen vriescel van -18 °C en omgeving van 21 °C). Bij een koelcel is het temperatuurverschil 17 °C (verschil tussen 4 °C en 21 °C). Vergelijk dit eens met een woning die in het stookseizoen gemiddeld een temperatuurverschil van 14 °C heeft tussen binnen en buiten. Bedenk daarbij hoe goed een woning tegenwoordig is / wordt geïsoleerd!

Financiële aspecten

De investering bedraagt tussen € 100 en € 200 per strekkende meter vitrine. De gerealiseerde besparingen zijn afhankelijk van de gehanteerde binnencondities. De terugverdientijd is vaak 1 tot 4 jaar.

Voorbeeld: Het energieverbruik van verticale koelmeubelen varieert van 8 tot 21 kWh per dag per meter. Met een gemiddeld gebruik van 14 kWh per dag per meter wordt door nachtafdekking jaarlijks tenminste 1.000 kWh per meter bespaard, ofwel € 120 per meter. Nachtafdekking is in dit voorbeeld binnen 1 tot 2 jaar terugverdiend.

Deze maatregel verdient zich binnen vijf jaar terug en is daarom voor meerdere branches erkend voor semi-verticale koelmeubelen (VC1) (bij tankstations alleen bij minimaal 30 uur per week).

Aanvullende informatie

Zie ook tip Permanente afdekking koel- en vriesmeubelen.

Uit een onderzoek van de Voedsel- en Waren Autoriteit is gebleken dat producten die in open vitrines en bakken liggen vaak niet voldoende koud blijven. Hierdoor gaat de kwaliteit van het product snel achteruit. Door nachtafdekking wordt dit risico beperkt.

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor productkoeling zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.