Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Elektronisch expansieventiel in koeling

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Detailhandel - overig, Handel en distributie, Detailhandel - supermarkten, Voedingsindustrie - overig, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren

Beschrijving

Vervang een thermostatisch expansieventiel door een elektronisch expansieventiel.

In de koelkringloop zorgt het expansieventiel ervoor dat het koudemiddel, dat onder hoge druk vanaf de condensor komt, in druk verlaagd wordt. Door dit drukverschil, ofwel door deze expansie, daalt de temperatuur van het koudemiddel. In de verdamper draagt het product dat kouder moet worden haar warmte over aan het koudemiddel. De temperatuur van de koudemiddel die de verdamper verlaat wordt gemeten en op basis hiervan regelt het expansieventiel de hoeveelheid koudemiddel dat doorgelaten moet worden. Er zijn twee typen expansieventielen:

  • thermostatisch expansieventiel Een thermostatisch expansieventiel is een mechanisch gestuurd ventiel. Het merendeel van oudere koelsystemen heeft een thermisch expansieventiel. Het regelgedrag van dit type ventielen is niet optimaal bij veranderende omstandigheden, waardoor de energie-efficiëntie afneemt.
  • elektronisch expansieventiel Bij een elektronisch expansieventiel wordt het ventiel door een elektromotor aangedreven en wordt de grootte van de doorlaatopening elektronisch geregeld. Er wordt zoveel koudemiddel doorgelaten dat de verdamper de grootste koelcapaciteit biedt. Dit gebeurt ook bij kleine drukverschillen. Hierdoor kan de condensatietemperatuur ook verlaagd worden, waardoor de koelcyclus zo energieefficiënt mogelijk kan verlopen. Met elektronische expansieventielen kan in de winter met lagere condensatietemperaturen gewerkt worden.

Bij vervanging van een thermostatisch expansieventiel door een elektronisch expansieventiel dient behalve het expansieventiel ook de regelaar te worden vervangen.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar voor koel- en vriescellen (of meubelen) en dan met name bij verdampingsgevoelige producten.

Milieu aspecten

Bij vervanging van een thermostatisch expansieventiel door een elektronisch expansieventiel vermindert het elektriciteitsverbruik van de installatie met 20%.

Financiële aspecten

De (meer)kosten voor het installeren van een elektronisch expansieventiel bedraagt € 1.000 tot € 2.000. De gemiddelde terugverdientijd is 3 tot 15 jaar.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor productkoeling zijn de DBO-maatregelen:

Bron: Infomil, Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.