Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Goede luchtstroming langs de condensor van de gebouwkoeling

Beschrijving

Een koelinstallatie is ontworpen om overbodige warmte op de ene plek te verzamelen en af te voeren naar een andere plek. De condensor van een koelinstallatie geeft de verzamelde warmte af aan een ander medium, meestal aan de buitenlucht.

Voor een goede warmteafgifte moet volop verse (zo koud mogelijke) buitenlucht de condensor bereiken en de opgewarmde lucht daarna goed worden afgevoerd. Iedere verstoring van een goede doorstroming van de (koudere) buitenlucht zorgt ervoor dat de condensor minder warmte kan afgeven en een lager rendement heeft. De compressor moet vervolgens langer draaien, en verbruikt daardoor extra elektriciteit en raakt sneller oververhit met storingen tot gevolg.

Adviezen:

  1. Plaats een condensor bij voorkeur buiten, bijvoorbeeld op het dak of aan de (noord)gevel. Plaats de condensor:
    • niet te dicht bij het dak/ de gevel;
    • niet op een door de zon beschenen afgesloten dakdeel.
  2. Voorkom oververhitting bij een condensor die zich bevindt op een (bitumen) zwart/ donker dak. Bijvoorbeeld door het uitstrooien van wit grind of het creëren van een schaduwzijde.
  3. Controleer, bij condensatoren buiten, jaarlijks of de ventilatie door de condensor niet wordt belemmerd door bijvoorbeeld roestvorming, bladeren en overig vuil.
  4. Controleer, indien de condensor inpandig staat en verplaatsen niet mogelijk/rendabel is, ieder kwartaal of de condensor niet is ingebouwd.
  5. Voorkom dat de uitblaasrichting van de airco/verwarming direct op de koelschappen of de condensor is gericht.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar bij installaties voor productkoeling en installaties voor koeling van de leef- en werkruimten. Met name de condensors behorende bij koelcellen en koelvitrines staan regelmatig in inpandige ruimtes of op plaatsen waar zij niet goed hun warmte kunnen afgeven.

Milieu aspecten

Het verbeteren van de luchtstroming langs de condensor bespaart ongeveer 15% op het benodigde jaarlijkse elektriciteitsgebruik van de desbetreffende installatie. Bij een koelcel is dat ongeveer 500 kWh per jaar, bij ruimtekoeling van een tankstation ongeveer 300 kWh en bij een vriescel of kleine splitunit (bijv. van een serverruimte) kan de besparing oplopen tot 1.500 kWh per jaar.

Financiële aspecten

De kosten voor het verwijderen van de obstakels zijn gering. De kosten voor verplaatsing van een splitunit en een kleine condensor bedragen tussen € 200 en € 400. Als bij vervanging de units meteen op een andere plek worden neergezet zijn er geringe meerkosten van € 80 tot € 100. De kosten voor het verplaatsen van een grote condensor kunnen oplopen tot wel € 4.000. De terugverdientijd loopt uiteen van 2 tot 8 jaar.

Bron: Infomil, Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.