Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Inktmengcarrousel

Beschrijving

Gebruik een inktmengcarrousel voor het aanmaken van PMS kleuren. Handmatig mengen zorgt vaak voor veel inktverlies. Een carrousel kan meestal acht verschillende inktpatronen/blikken bevatten. De inkt in de verpakking wordt volledig benut en is nauwkeurig te doseren met behulp van de software.

Toepasbaarheid

Toepasbaar bij kleine en middelgrote bedrijven die veel PMS kleuren verwerken.

Milieu aspecten

Vermindering van de inkoop van inkt en reductie van de hoeveelheid inktafval.

Financiële aspecten

Kosten zijn afhankelijk van het soort systeem. Besparing op afvalverwijderingskosten, aanschafkosten van de inktpatronen, verlies van toegevoegde waarde en besparing op de arbeidstijd.

Bron: Infomil, Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.