Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Kengetallen bouw

Beschrijving

Kengetallen stellen je in staat je afval-, gas en waterstromen te vergelijken met voorgaande jaren en met collegabedrijven. Voor de berekening van je kengetallen maak je de cijfers onafhankelijk van de omvang van het werk. Voor bouwbedrijven zijn de volgende kengetallen van belang:

 1. de hoeveelheid afval per € 100.000,‐ aan omzet*;
 2. de afvalkosten als percentage van de omzet*;
 3. de vulgraad van afvalcontainers (gewicht per m3 container);
 4. het percentage gescheiden afval;
 5. kWh-verbruik per m2 gebouwoppervlak (van kantoor en werkplaats);
 6. percentage nachtverbruik elektriciteit;
 7. m3 gasverbruik per m3 gebouwinhoud;
 8. m3 waterverbruik per medewerker.

* Met “omzet” wordt het totaal van de aanneemsommen bedoeld.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is algemeen toepasbaar. Je hebt de volgende gegevens nodig:

 1. een jaaroverzicht met de hoeveelheden afval per project in m3 en kg;
 2. een jaaroverzicht van hoeveelheden afval in m3 en kg die vanaf de werf zijn afgevoerd;
 3. tarieven van verschillende soorten afval per 6 m3 container in het betreffende jaar;
 4. een jaaroverzicht met energie- en waterverbruik van eigen gebouw(en);
 5. het totaal van de aanneemsommen in het betreffende jaar.

Milieu aspecten

Vergelijking van de eigen kengetallen met die van de branche geeft aan hoeveel potentieel er is voor energiebesparing, afvalpreventie, (extra) afvalscheiding en beter vullen van containers. Dit inzicht kan leiden tot het nemen van preventieve milieumaatregelen en het verminderen van milieukosten.

Financiële aspecten

Afvalpreventie bespaart veel kosten. Ook afvalscheiding verlaagt de kosten aanzienlijk. All-in containerprijzen voor de afvoer en verwerking van 6 m3 containers met gescheiden afval liggen op ongeveer de helft van de tarieven voor ongescheiden inzameling.

Beter vullen van containers, eventueel door (aan het eind van projecten) kleinere containers te bestellen levert direct kostenbesparingen op.

Energiebesparende maatregelen kosten soms in eerste instantie geld, maar verdienen zich meestal in ongeveer 5 jaar terug.

Aanvullende informatie

Een uitgebreide toelichting op kengetallen, een spreadsheet om kengetallen eenvoudig te berekenen en kengetallen voor de branche zijn opgenomen in de publicatie Milieuzorg van bureau naar bouwplaats. In onderstaande tabel staan een aantal kengetallen uit deze publicatie.

Kengetal Eenheid Nieuwbouw Nieuwbouw en Renovatie Renovatie
Afvalkosten als % van omzet % 0,40 0,55 0,73
Totaal afval ton per € 100.000 omzet 4,57 (1,37) 7,63 (1,92) 7,63 (1,92)
Totaal afval m3 per € 100.000 omzet 13,09 (3,61) 19,28 (6,20) 19,28 (6,20)

(tussen haakjes het beste resultaat)

Kengetal Eenheid Gemiddelde Beste resultaat
Ongesorteerd bouwafval m3 per € 100.000 omzet 11,26
Ongesorteerd bouwafval vulgraad container in kg/m3 296 477
Puinafval m3 per € 100.000 omzet 2,83
Puinafval vulgraad container in kg/m3 969 1.458
Hout totaal m3 per € 100.000 omzet 1,22
Hout totaal vulgraad container in kg/m3 212 396
Afvalscheidingpercentage   % , berekend in ton 44,2 90,7
Afvalscheidingpercentage % , berekend in m3 29,4 73,8
Elektriciteitsverbruik kWh per m2 gebouwoppervlak   40,0 7,1
Elektriciteitsverbruik percentage nachtverbruik   24,0 10,0
Gasverbruik m3 gas per m3 gebouwinhoud   2,3 0,3
Waterverbruik m3 per medewerker 11,1 3,3

Bron: Stichting Bouwresearch en Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.