Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Afspraken met afvalinzamelaar over bouwafvalscheiding

Beschrijving

Bouwbedrijven kunnen veel kosten besparen met afvalscheiding. De afvalinzamelaar is over het algemeen graag bereid u daarbij te ondersteunen. Hieronder volgen wat voorbeelden voor afspraken:

 1. Vraag naar aparte tarieven voor gescheiden afvalstromen. All-in containerprijzen voor de afvoer en verwerking van 6 m3 containers met gescheiden afval liggen op ongeveer de helft van de tarieven voor ongescheiden inzameling.
 2. Vraag naar de mogelijkheden om andere maten containers te leveren, bijvoorbeeld:
  • 3 m3 (rendabel op kleine projecten, vlak voor de grote vakanties of bij het opruimen van de bouwplaats na afloop van het project);
  • 10 m3, 15 m3 of zelfs 20 m3 (veelal rendabel op grotere projecten, wanneer de containers niet van locatie hoeven te wisselen).
 3. De afvalinzamelaar kan u (geplastificeerde) lijsten van wat wel en niet in bepaalde stromen afval thuishoort, overhandigen. Deze lijsten kunt u op de werf en/of in de keet ophangen. Zo is het voor alle medewerkers duidelijk hoe de afvalstromen gescheiden moeten worden.
 4. Duidelijke bordjes bij de container werken verhelderend voor de bouwplaatsmedewerkers en leiden tot een betere scheiding. De chauffeurs van de inzamelaar moeten die bordjes goed terugplaatsen op de nieuwe container na het wisselen. Sommige inzamelaars kunnen u ook van deze bordjes voorzien.
 5. Elke volle container wordt bij de inzamelaar op zijn terrein bij binnenkomst geanalyseerd. Het is interessant om periodiek (bijvoorbeeld eenmaal per kwartaal) van een paar containers deze gegevens te ontvangen. Dit geeft een beeld van de afvalstromen die vrijkomen. U ziet of bijvoorbeeld de puinscheiding goed verloopt en krijgt inzicht of scheiding van andere stromen mogelijk rendabel is.
 6. Vraag om schriftelijke communicatie als er een container met een gescheiden afvalstroom door de inzamelaar is afgekeurd. Deze brief kunt u eventueel faxen naar de verantwoordelijke uitvoerder. Ook ziet de boekhouding zo direct waar het verschil tussen de nota en de geleidebon vandaan komt.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is algemeen toepasbaar. Het scheiden van afval in de werkplaats kan door de overheid worden verplicht.

Milieu aspecten

Goede afspraken met de afvalinzamelaar zorgen voor een optimale scheiding van afvalstromen. Deze gescheiden stromen kunnen worden hergebruikt. Dit bespaart kostbare grondstoffen.

Financiële aspecten

Scheiding van afval verlaagt de kosten aanzienlijk. All-in containerprijzen voor de afvoer en verwerking van 6 m3 containers met gescheiden afval liggen op ongeveer de helft van de tarieven voor ongescheiden inzameling.

Aanvullende informatie

Een checklist voor overleg met de afvalinzamelaar is opgenomen in de publicatie Milieuzorg van bureau naar bouwplaats.

Bron: Stichting Bouwresearch en Stichting Stimular

Naam: Peter Eringaard Bedrijfsnaam: Aertgeerts Bouw Datum: 12 december 2006 Aertgeerts heeft zich ten doel gesteld de afvalscheiding flink te verbeteren. We hebben in de besprekingen voor het nieuwe jaarcontract direct afspraken gemaakt over terugkoppeling van afvalgegevens en het opzetten van afvalscheiding op onze werf. Als stimulans voor deze scheiding hebben we ook betere containertarieven voor gescheiden afval bedongen. Als extra stimulans nemen we met de uitvoering een kijkje bij de inzamelaar. Met deze aanpak kunnen we 30% op onze afvalkosten besparen.

Bron: Milieuzorg van bureau naar Bouwplaats, SBR, 2006
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.