Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Laat onderaannemers zelf materiaal inkopen

Beschrijving

In uw contracten met onderaannemers kunt u vastleggen dat zij zelf het materiaal inkopen en hun afval afvoeren. De onderaannemers zullen dan uit financiële overwegingen hun best doen zo min mogelijk materiaal te gebruiken en minder fouten te maken. In de praktijk wordt zo al gewerkt met schilders.

U kunt bijvoorbeeld de stratenlegger zelf de stenen voor zijn werk laten inkopen. Verder kan worden gedacht aan de ijzervlechter, loodgieter, elektricien, metselaar, dakdekker, glaszetter, stucadoor, tegelzetter en binnenwandbouwer.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is algemeen toepasbaar.

Milieu aspecten

De onderaannemers zullen zuinig met materiaal omgaan en minder afval produceren. Dit bespaart kostbare grondstoffen.

Financiële aspecten

Uw afvalkosten dalen. Het kan betekenen dat de kosten voor het inhuren van onderaannemers stijgen omdat ze de inkoop van materialen en afvalafvoer gaan doorberekenen in hun diensten. Op de langere termijn werkt deze maatregel echter toch kostenverlagend omdat het de onderaannemers stimuleert om zorgvuldig te werken en het ontstaan van afval te voorkomen.

Aanvullende informatie

Spreek van tevoren af hoeveel ruimte beschikbaar is op de bouwplaats voor de materialen en afvalcontainers van de onderaannemer. Neem dit mee bij de bouwplaatsinrichting.

Bron: Stichting Bouwresearch en Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.