Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Verplicht onderaannemers zelf hun afval mee te nemen

Beschrijving

In uw contracten met onderaannemers kunt u vastleggen dat zij zelf hun afval opruimen en mee retour nemen. De onderaannemers zullen dan uit financiële overwegingen hun best doen zo min mogelijk afval te produceren en het afval gescheiden af te voeren. Werk in de contracten uit om welke afvalstromen het precies gaat, zodat daar geen misverstanden over kunnen bestaan.

U kunt bij het opstellen of aanscherpen van contracten gebruik maken van voorbeeldparagrafen over afval en van een checklist met verpakkingen per product of dienst. Zorg ervoor dat de uitvoerder op de hoogte is van de gemaakte afspraken, zodat hij de naleving ervan kan controleren op de bouwplaats.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is algemeen toepasbaar.

Milieu aspecten

De onderaannemers zullen minder afval produceren, bijvoorbeeld door minder verpakkingen te gebruiken of door netter te werken, en het afval beter scheiden.

Financiële aspecten

Uw afvalkosten dalen. Het kan betekenen dat de kosten voor het inhuren van onderaannemers stijgen omdat ze de afvalkosten gaan doorberekenen in hun diensten. Op de langere termijn werkt deze maatregel echter toch kostenverlagend omdat het de onderaannemers stimuleert om zorgvuldig met afval om te gaan en het ontstaan van afval te voorkomen.

Aanvullende informatie

Voorbeeldparagrafen over afval in contracten en een checklist met verpakkingen per product of dienst zijn opgenomen in de publicatie Milieuzorg van bureau naar bouwplaats.

Bron: Stichting Bouwresearch en Stichting Stimular

Naam: Hans van Brakel Bedrijfsnaam: Aannemingsbedrijf v.d. Tempel Datum: 18 december 2006 Hiermee besparen we ongeveer € 22.000 per jaar.

Het jaarlijkse afvaloverzicht heeft ons bewust gemaakt van de enorme hoeveelheid afval die ons bedrijf afvoert. Daarom zijn we meer aandacht gaan besteden aan afvalbeheer. We hebben in contracten met onderaannemers vastgelegd dat ze hun afval zelf afvoeren. Als onze uitvoerder toch afval van de onderaannemers in onze container aantreft, dan wordt die container op kosten van de onderaannemer afgevoerd. Deze afspraken hebben als resultaat dat onze totale hoeveelheid afgevoerd afval daalt, terwijl de omzet stijgt.

Bron: Milieuzorg van bureau naar Bouwplaats, SBR, 2006
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.