Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Scheiden van gevaarlijk afval op de bouwplaats

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Bouw - bouwbedrijven

Beschrijving

Houd gevaarlijk afval goed gescheiden van het overige afval. Als niet-gevaarlijk afval verontreinigd wordt met gevaarlijk afval, dan moet de hele partij als gevaarlijk afval worden behandeld. Dit is zeer kostbaar. Het gaat hierbij met name om:

 1. afgewerkte oliën, oliehoudend afval;
 2. spuitbussen;
 3. kitafval, kitkokers, primerresten, lijmblikken met resten, purschuimbussen;verfresten, verfblikken, verfgereedschap;
 4. oplosmiddelen;
 5. asbest en asbesthoudende materialen (verdient een aparte behandeling);
 6. teermastiekhoudende materialen (o.a. in dakbedekking);
 7. gasontladingslampen (TL-buizen, spaarlampen);
 8. batterijen en accu’s;
 9. alle bouw- en sloopafval dat met bovengenoemde stoffen is verontreinigd.

Je kunt het gevaarlijk afval opslaan in een verzamelvat of scheiden in meerdere stromen in kunststof of metalen dekselvaten. De genoemde bewaarmiddelen voor gevaarlijk afval worden meestal geleverd door de inzamelaar.

Zorg voor informatiestickers op de vaten, zodat duidelijk is wat de inhoud is. Voor grote hoeveelheden gevaarlijk afval zijn speciale containers (of trailers) beschikbaar, voorzien van vaten en schappen voor de diverse afvalfracties. Spreek met jouw inzamelaar af welke fracties moeten worden gescheiden.

Overweeg om het gevaarlijk afval van alle projecten te verzamelen en te scheiden in meerdere stromen op de werf of op de materieeldienst. Laat het vanaf daar ophalen door een afvalinzamelaar. Dit bespaart waarschijnlijk kosten. Bovendien ontstaat er meer controle op de omgang met gevaarlijk afval.

Zorg voor veilige bewaarmiddelen voor tijdens het transport van de projecten naar de werf of materieeldienst.

De inzamelaar moet in het bezit zijn van een inzamelvergunning voor gevaarlijk afval volgens de Wet Milieubeheer. Controleer dit terdege, want een opdrachtgever die gevaarlijk afval meegeeft aan een onbevoegde is strafbaar/aansprakelijk.
Het bouwbedrijf mag onder voorwaarden zelf gevaarlijk afval afvoeren naar een gemeentelijk KGA-depot:

 1. het moet om eigen bedrijfsafval gaan (voorbeeld: een schildersbedrijf dat zijn eigen verblikken afvoert);
 2. het KGA-depot dat dergelijk afval aanneemt moet in het bezit zijn van een bewaarvergunning voor bedrijfsmatig gevaarlijk afval;
 3. de hoeveelheid mag in de regel niet groter zijn dan 50 kg per afgifte.

Spreek de hoeveelheden en de wijze van aanlevering van tevoren af. Als het om hoeveelheden groter dan 50 kg of 100 liter gaat, moet het bouwbedrijf zelf voor de registratie zorgen (bij het KGA-depot zijn registratieformulieren aanwezig) en een afvalstroomnummer aanvragen. Verder moet het transport vergezeld gaan van een begeleidingsbrief, terwijl het transportmiddel moet voldoen aan de eisen van de Wet Vervoer gevaarlijke stoffen (de bijzonderheden zijn na te vragen bij het KGA-depot). Zolang de hoeveelheid de inhoud van een motorvoertuig van de rijbewijscategorie B niet overschrijdt, wordt het transport geaccepteerd zonder begeleidingbiljet.

Toepasbaarheid

Je bent verplicht gevaarlijk afval gescheiden in te zamelen.

Milieu aspecten

Gevaarlijk afval wordt apart ingezameld om risico’s voor veiligheid en gezondheid te verkleinen. Sommige gevaarlijke afvalstoffen, zoals accu’s, worden hergebruikt. Dat levert dus een besparing van grondstoffen op. Gevaarlijk afval dat niet wordt hergebruikt, wordt verbrand in speciale ovens. Zo ontstaat in ieder geval geen onnodige milieuschade.

Financiële aspecten

Het gescheiden afvoeren van gevaarlijk afval brengt over het algemeen extra kosten mee, vanwege de speciale inzamelmiddelen en de hogere verwerkingskosten. De prijzen zijn afhankelijk van de samenstelling en hoeveelheid van het gevaarlijk afval.
Scheiden van gevaarlijk afval in meerdere stromen is vanuit kostenoogpunt interessant. De tarieven voor gescheiden stromen van gevaarlijk afval zijn over het algemeen twee maal zo laag als die voor ongesorteerd gevaarlijk afval.

Bron: Stichting Bouwresearch en Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.