Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Vul containers goed en controleer op afvalscheiding

Beschrijving

Zorg ervoor dat containers goed gevuld zijn wanneer ze worden afgehaald. Containers met kris-kras gestort groot afval zijn gauw vol, terwijl er eigenlijk veel meer in kan. Uit ervaring blijkt dat er vaak wel 30% meer afval past in containers, wanneer ze zorgvuldiger gevuld worden. Geef medewerkers instructie over het met beleid storten van afval in containers.

Zorg dat het afval af en toe aangedrukt wordt met bijvoorbeeld een shovel. Doe geen pallets in een container, want dit neemt relatief veel ruimte in. Laat deze liever ophalen door een pallethandelaar of retour nemen door de leverancier. U kunt eenvoudig controleren of de containers goed gevuld worden door de afvalinzamelaar het gewicht per container te laten vaststellen. Bereken het aantal kg per m3 en vergelijk dit met de kengetallen uit de branche.

Controleer elke container voor het ophalen op de juiste afvalscheiding en op de aanwezigheid van gevaarlijk afval. Zo voorkomt u dat de container met gescheiden afval wordt aangemerkt als ongescheiden afval of zelfs als gevaarlijk afval.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is algemeen toepasbaar. Het scheiden van afval kan in sommige gevallen door de overheid worden verplicht.

Milieu aspecten

Goed gevulde containers leveren indirect milieuvoordeel op. Zij verminderen het totaal aantal containers en daarmee het aantal transportbewegingen. Als de containers gemiddeld 30% beter gevuld worden, neemt de vervuiling door transport met een derde af.

Goed gescheiden afvalstromen hoeven niet meer over de sorteerband van de afvalinzamelaar. Dit bespaart energie en transport, omdat het afval direct naar de verwerker van de afvalstromen kan worden gebracht.

Financiële aspecten

Containers kunnen gemiddeld 30% beter worden gevuld. Dit betekent dat u 30% kunt besparen op uw afvalkosten!

Scheiding van afval verlaagt de kosten aanzienlijk. All-in containerprijzen voor de afvoer en verwerking van 6 m3 containers met gescheiden afval liggen op ongeveer de helft van de tarieven voor ongescheiden inzameling.

Aanvullende informatie

Kengetallen voor het gewicht per m3 container in de branche zijn opgenomen in de publicatie Milieuzorg van bureau naar bouwplaats.

Bron: Stichting Bouwresearch en Stichting Stimular

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.