Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Afvalscheiding op de bouwplaats

Beschrijving

Maak aan het begin van het project duidelijke afspraken met uw medewerkers en onderaannemers over opruimen en afvalscheiding.

  1. Zorg ervoor dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor opruimen en afvalscheiding. Huur voor het opruimen dus geen aparte mensen in.
  2. Maak gebruik van (geplastificeerde) scheidingslijsten van de afvalinzamelaar waarop staat aangegeven wat wel en wat niet in de verschillende afvalstromen thuishoort. Deel deze lijsten uit en hang ze op in de keet.
  3. Geef duidelijk aan in welke container wat hoort (bijvoorbeeld met borden), zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Maak zonodig afspraken met uw afvalinzamelaar(s) over het terughangen van borden, of over het op dezelfde plek terugplaatsen van containers.
  4. Laat onderaannemers zoveel mogelijk hun eigen afval retour nemen. Leg deze afspraken vast in de contracten met onderaannemers.
  5. Neem een aantal aandachtspunten over afval en afvalscheiding op in de VCA checklist voor periodieke werkplekinspectie (VCA = Veiligheidscertificering Aannemers).
  6. Maak van de vorderingen met de afvalscheiding en de verbeterpunten uit de werkplekinspectie een vast agendapunt van werkoverleggen.

Toepasbaarheid

De tips zijn toepasbaar op bouwplaatsen waar voldoende ruimte is om afval te scheiden. Het scheiden van afval kan in sommige gevallen door de overheid worden verplicht.

Milieu aspecten

Afvalscheiding leidt tot een vermindering van de hoeveelheid restafval en tot een toename van het hergebruik van materialen.

Financiële aspecten

Scheiding van afval verlaagt de kosten aanzienlijk. All-in containerprijzen voor de afvoer en verwerking van 6 m3 containers met gescheiden afval liggen op ongeveer de helft van de tarieven voor ongescheiden inzameling.

Bron: Stichting Bouwresearch en Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.