Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Verminder afvoer van ongebruikte lijmen

Beschrijving

Lijmen hebben over het algemeen een beperkte houdbaarheid. In de praktijk leidt dit vaak tot het (moeten) afvoeren van lijmen waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken of lijmen die door (gedeeltelijke) uitharding onbruikbaar zijn geworden.

Er zijn verschillende manieren waarop u dit kunt verminderen:

 1. Beperk het assortiment
  Gebruik bij voorkeur universele lijmen, indien aan de specificaties wordt voldaan, boven specifieke lijmen.
 2. Dring de hoeveelheid kort houdbare lijmen terug
  Kies bij aanschaf voor de lijmen met de hoogste houdbaarheid.
 3. Optimaliseer voorraadbeheer en inkoopplanning
  Werk volgens het ‘First In, First Out’ (FIFO) principe. Een geautomatiseerd voorraadsysteem vergemakkelijkt dit. Stem inkoop af op verbruik.
 4. Stem hoeveelheid en verpakkingsgrootte af
  Zo zorgt u dat het aantal restjes minder wordt.
 5. Sla lijmen gekoeld en donker op
  De stabiliteit en de uithardingstijd hangen sterk af van de temperatuur en het licht en kunnen aanzienlijk verlengd worden door de lijmen gekoeld (circa 4 °C) en donker op te slaan. Dit geldt in zijn algemeenheid voor alle lijmen. Eencomponent-epoxysystemen moeten altijd koel bewaard worden. Vanwege de eventueel vrijkomende dampen is het beter om de lijmen gescheiden op te slaan. Voorkom dat lijmen samen met levensmiddelen worden opgeslagen.
 6. Sluit verpakkingen goed af
  Meerdere lijmen harden uit aan de lucht. Bij het niet goed afsluiten van lijmen, hardt de lijm in de verpakking uit. Er zijn speciale doppen verkrijgbaar waarbij zich aan de binnenzijde een lange naald bevindt. Bij het verwijderen van de dop is er op deze wijze altijd een opening in de eventueel verharde lijm in de spuitmond.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is van toepassing in alle situaties waarin gebruik wordt gemaakt van lijmen met een beperkte houdbaarheid en lijmen die na openen gemakkelijk uitharden.

Milieu aspecten

De hoeveelheid lijmbevattend verpakkingsafval vermindert.

Financiële aspecten

De investeringskosten zijn gering.

 1. De kosten voor aanschaf van lijmen nemen af alsmede de kosten voor afvoer van niet meer bruikbare lijmresten (meestal incusief verpakking).
 2. Indien wordt overgeschakeld op universele lijmen, geldt dat deze lijmen vaak goedkoper zijn dan specifieke lijmen.
 3. Het aankopen van lijmen in kleinere verpakkingshoeveelheden is relatief duurder. Doordat het verbruik echter ook afneemt, kan er toch sprake zijn van besparingen bij het overschakelen op kleinere verpakkingsgroottes.
 4. Indien juist wordt overgeschakeld op grotere verpakkingen, is er sprake van een besparing op kosten voor inkoop van de lijmen. Bovendien leidt het overschakelen op grotere verpakkingen tot een reductie van het verpakkingsafval en kan daardoor een besparing op de afval- verwerkingskosten met zich meebrengen.

Bron: Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.