Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Beoordeel leveranciers op hun milieuprestaties

Beschrijving

Probeer in de eisen die u stelt aan uw leveranciers van grondstoffen en/of halffabrikaten ook milieueisen mee te nemen. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van een zwarte lijst met materialen, zoals tropisch hardhout zonder FSC-keurmerk, chemische bestanddelen zoals broom, chloor, pcb´s of genetisch gemanipuleerde ingrediënten.
U kunt ook van uw leverancier verlangen dat er een milieuzorgsysteem (al dan niet gecertificeerd) aanwezig is. Zo’n systeem garandeert dat de leverancier verantwoord omgaat met het milieu. Het hebben van een CO2 bewust certificaat is een voorbeeld hiervan.Een andere manier van beoordelen is het selecteren van een onderaannemer op basis van de reisafstand. De intentie is hier om deze zo kort mogelijk te houden.
Als u weinig weet over de milieubelasting van de goederen die u inkoopt, informeer dan naar milieuaspecten bij uw leveranciers en eventueel bij hun concurrenten.

Milieu aspecten

Voorkomen of reduceren milieubelasting bij de winning en productie van uw grondstoffen en halffabrikaten.

Financiële aspecten

Informatie verzamelen over materialen kost tijd, maar levert ook een hoop kennis en contacten met toeleveranciers op. Mocht u beslissen over te stappen op een ander materiaal dan heeft u kans dat het milieuvriendelijk alternatief duurder is. Daar staat tegenover dat u risico’s voor uw bedrijf vermindert, bijvoorbeeld door tijdig voorbereid te zijn op nieuwe wetgeving.

Bron: Infomil

Naam: Jeroen Lokken Bedrijfsnaam: Bergwerf Bouw- en aannemingsbedrijf Datum: 19 december 2006 Afvalscheiding op de bouwplaatsen is erg belangrijk voor ons. De medewerking van onderaannemers is daarbij cruciaal. Daarom beoordelen wij de onderaannemers regelmatig met een checklist uit de 'Toolsmap Milieuzorg van bureau naar bouwplaats' van SBR. Deze checklist wordt ingevuld door de KAM-coördinator, de projectleiders en de uitvoerders. Onderaannemers die een onvoldoende scoren, nodigen we uit voor een gesprek. De beoordeling van onderaannemers is een gevoelig punt, maar wel belangrijk om resultaat te bereiken.

Bron: Milieuzorg van bureau naar Bouwplaats, SBR, 2006
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.