Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Absorptiekoeling

Beschrijving

Behalve door elektrische compressiekoeling (traditionele koelmachine) kan ook koude geproduceerd worden door toepassing van absorptiekoeling. Absorptiekoeling is koeling op basis van restwarmte. Er is geen compressor nodig: er wordt gewerkt met chemische aantrekkingskrachten en met warmte als energiebron. Absorptiekoeling heeft een laag elektrische vermogen en is betrouwbaar.

Vaak wordt een absorptiekoelinstallatie gecombineerd met elektrische koeling voor het opvangen van pieken.

Absorptiekoeling is toepasbaar:

  1. ingeval warmte (restwarmte uit processen of op basis van een gasmotor of stadsverwarming) aanwezig is van een voldoende hoog temperatuursniveau (> 95°C) en
  2. als het gehele jaar een niet te sterk wisselende koelbehoefte aanwezig.

De maatregel is vooral toepasbaar bij nieuwbouw of renovatie.

Milieu aspecten

Absorptiekoeling is een energiezuinige methode van koelen. Een ander belangrijk milieuvoordeel is dat gebruik wordt gemaakt van water als koelmiddel. Absorptiekoeloing is relatief stil.

Financiële aspecten

Bij aanwezigheid van voldoende grote basis koudevraag (> 400 kW) en lage warmteprijs in relatie tot de elektriciteitsprijs is absorptiekoeling een rendabele optie. De terugverdientijd voor absorptiekoeling is 5 tot 7 jaar.

Bron: Infomil

Naam: Datum: 19 May 2014 Een bedrijf levert aan het academisch ziekenhuis in Rotterdam koeling voor het gehele complex. Hiervoor is voor 7.500 kW aan koelmachines opgesteld, waaronder een absorptiekoelmachine van 2.400 kW. Deze koelmachine is de grootste in Europa die aangedreven wordt door stadsverwarming. De absorptiekoelmachine produceert 90 tot 95% van de totale behoefte aan koeling bij het academisch ziekenhuis. De verwachte jaarlijkse beperking van de CO2-emissie door de absorptiekoelmachine is 466 ton.

Bron: Infomil, datum onbekend
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.