Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Warmte- en/of koudeopslag in de bodem

Beschrijving

In gebouwen waar gekoeld water wordt gebruikt met een grote koelinstallatie (minimaal 100 kW thermisch) kan opslag van warmte en/of koude in de bodem zeer aantrekkelijk zijn. Opslag van warmte en/of koude in de bodem wordt in Nederland op grote schaal toegepast.

Bij warmte- en/of koudeopslag (WKO) wordt in de (basis) koelbehoefte in de zomermaanden voorzien door grondwater vanuit een aquifer te onttrekken (de eerste bron). Het grondwater heeft dan een temperatuur van circa 8°C en is na het koelproces opgewarmd naar bijvoorbeeld 18°C. Het opgewarmde ‘koelwater’ wordt na gebruik weer in de aquifer opgeslagen (een tweede bron). Dit opgewarmde water kan in de wintermaanden voor (basis) (voor-)verwarming worden ingezet. Als het opgewarmde water niet als (basis) (voor-)verwarming wordt ingezet, moet dit water via de buitenlucht worden teruggekoeld. Na afkoeling wordt het grondwater weer in de eerste (koude) bron opgeslagen, zodat het grondwater weer geschikt is voor de volgende zomerperiode. Dit proces heet ‘laden’ van de bron.

Het grondwater mag niet in contact komen met de buitenlucht om oxidatie van het grondwater te voorkomen. Het uitwisselen van warmte vindt altijd plaats via een warmtewisselaar.

Toepasbaarheid

Overweeg deze maatregel voor gebouwen met een koelmachine die een thermisch vermogen heeft van minimaal 100 kW of meer. Dit komt overeen met een gebouw met een vloeroppervlak van minimaal 1.000 m2. Met name in combinatie met (zeer) lagetemperatuurverwarming (LTV) is dit een zeer energie-efficiënte maatregel.

De bodem moet wel geschikt zijn. In de WKO tool kun je op een kaart zien waar de bodemgesteldheid geschikt is voor het opslaan van warmte en/of koude in de bodem. Voordat het systeem kan worden toegepast, is altijd een uitgebreid haarbaarheidsonderzoek nodig. De haalbaarheid van warmte- en/of koudeopslag in de bodem, moet ruimschoots bekend zijn alvorens een koelinstallatie vervangen moet worden. Houd daarom rekening met de levensduur van een koelmachine (tussen de 10 en 20 jaar) en voer het haalbaarheidsonderzoek ruim voor de vervanging uit. Houd ook rekening met het verkrijgen van de vergunning(en).

Milieu aspecten

Energiebesparing bij verwarmen en/of koelen. De besparing is 40 tot 80% op het energieverbruik ten opzichte van de conventionele koeling.

Financiële aspecten

De meerkosten voor toepassen van warmte- en/of koudeopslag in een aquifer bedragen € 150,‐ per kW (thermisch). Deze kosten zijn inclusief de regeling, warmtewisselaar etc. De gemiddelde terugverdientijd bij kantoren en zorginstellingen is 3 tot 7 jaar.

De investeringskosten zijn relatief hoog, maar als zowel warmte als koude nuttig gebruikt kunnen worden is de terugverdientijd vijf jaar of minder.

Het toepassen van warmte- en/of koude opslag in een aquifer of met een bodemwarmtewisselaar staat op de Energielijst (2019, codes 251201 en 251202) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Aanvullende informatie

Bron: Infomil

Naam: Farid Azarkan Bedrijfsnaam: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Datum: 30 November 2009 Het inregelen van de installaties vergde bij ons de nodige inspanning. Bij aanvang waren er drie mensen dagelijks mee bezig. Voor een goede instelling van een installatie met warmte- koude opslag ben je vier seizoenen bezig met inregelen. Gelukkig zijn de resultaten goed merkbaar. In het begin van de zomer was het buiten 30 graden en binnen 24, maar de laatste keer met zo’n warme dag werd het binnen niet warmer dan 22,5 graden. Let wel, we hebben geen airconditioning hier, het is alleen topkoeling.

Ook zijn er nu veel minder klachten over het binnenklimaat. Helemaal geen klachten is niet mogelijk. Ik heb geleerd dat als 10 procent van je mensen klaagt je een optimale instelling hebt. Dat is je optimum. Beter wordt het niet, want warmte- en koudebeleving is heel erg persoonlijk.

Bron: Facto magazine november 2009
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.