Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Energiezuinige rijstijl (Het Nieuwe Rijden)

Beschrijving

De techniek van auto’s is in de loop der jaren sterk veranderd. Dit vraagt om een andere manier van autorijden. Met deze nieuwe rijstijl kan flink op brandstof worden bespaard. Aanpassingen zijn:

 1. Het starten van het voertuig zonder gas te geven en direct wegrijden.
 2. Bij het optrekken het gaspedaal vanaf de tweede versnelling snel tot een maximum van driekwart indrukken.
 3. Zo snel mogelijk doorschakelen bij lage toerentallen.
 4. Bij een constante snelheid in een zo hoog mogelijke versnelling rijden.
 5. In druk verkeer minder gas geven.
 6. Op tijd gas terugnemen als men even later moet remmen.
 7. Zo min mogelijk remmen en de auto zo lang mogelijk laten uitrollen in een zo hoog mogelijke versnelling.
 8. De motor uitzetten bij stilstand langer dan 1 minuut (bijvoorbeeld ruiten krabben en wachten voor de brug).
 9. Zoveel mogelijk met de ramen gesloten rijden.

Er zijn meerdere mogelijkheden om Het Nieuwe Rijden te stimuleren:

 1. Tips uitdelen of bespreken tijdens werkoverleg (filmpjes zijn beschikbaar op bijv. YouTube). De filmpjes kunnen tijdens werkoverleg worden getoond. Deze aanpak heeft in de praktijk een beperkt effect.
 2. Organiseer een training met een rijsimulator.
 3. Organiseer een praktijkcursus. Deze kunt u ook combineren met een slipcursus, waardoor het aantrekkelijk wordt als bedrijfsuitje. Bijkomend voordeel is dat medewerkers dan ook direct veiliger leren rijden. De kosten voor een cursus zijn afhankelijk van de wensen. Er kan een instructeur mee bij alle ritten, maar u kunt er ook voor kiezen dat medewerkers zelf op pad gaan met boordcomputers, waarna een gezamenlijke terugkoppeling plaatsvindt aan de hand van de meetgegevens. Er kan gereden worden met eigen voertuigen (indien boordcomputer aanwezig) of met gehuurde voertuigen. Start met diegenen die het meeste kilometers rijden.
 4. Start een e-Driver Challenge voor uw medewerkers. Tegen betaling ontvangt u een campagne- en communicatiepakket en toegang tot het online trainingsplatform. Het programma is opgezet door de Verkeersveiligheid Groep Nederland.

Stimuleer zuinig rijden met aanvullende acties:

 1. Beloon chauffeurs voor zuinig rijgedrag door 10% van de bezuiniging in de personeelspot te storten.
 2. Loof regelmatig een waardebon uit voor de persoon met de hoogste brandstofbesparing.
 3. Geef een kleine bonus voor schadevrij rijden of een boete voor schade.
 4. Geef zelf het goede voorbeeld.
  Bekijk ook de tip Monitor brandstofverbruik.

Toepasbaarheid

In ieder bedrijf met vervoermiddelen kunnen de chauffeurs hun rijstijl aanpassen. Voor fulltime chauffeurs kan een training rijgedrag plaatsvinden in het kader van de wettelijke verplichting binnen Code 95, de Europese opvolger van het chauffeursdiploma.

Voor een blijvende brandstofbesparing is het belangrijk om het brandstofgebruik te blijven monitoren. Hierdoor blijft het brandstofgebruik onder de aandacht van de chauffeurs. De kans op verval in oude rijstijlen wordt hierdoor beperkt. 

Milieu aspecten

Bij het aanpassen van de rijstijl kan 5 tot 15% op het brandstofverbruik worden bespaard doordat rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van de motor. Dit vermindert de emissie van CO2, fijnstof en NOx. De effecten van Het Nieuwe Rijden op de luchtkwaliteit zijn positief, met name door de meer gelijkmatige rijstijl. Bijkomend effect is geluidsreductie door het rijden in lagere toerentallen.

Financiële aspecten

Uit proeven blijkt dat men met ‘Het Nieuwe Rijden’ vaak sneller op de plaats van bestemming is. Daar komt nog eens bij dat het beter is voor de auto. U bent minder geld kwijt aan onderhoud en reparaties. Bovendien is het veiliger doordat men beter anticipeert op het overige verkeer. De kosten van schades nemen af.

De kosten van een cursus ‘Het Nieuwe Rijden’ bedragen ongeveer tussen € 150 en € 300 per deelnemer voor twee dagdelen. Dit verdient zich snel terug door de brandstofbesparing. Kosten voor een trainingsdag bedragen circa € 1.850.

Let op: de potentiële besparing is fors. Gedragsverandering vereist wel veel en steeds aandacht om de besparing te behouden!

Bron: Stichting Stimular, Het Nieuwe Rijden

Naam: Bedrijfsnaam: Kanters Website: http://www.kanters.eu/ Datum: 08 november 2013 Met behulp van een slimme app proberen we onze medewerkers door middel van een interne competitie stil te laten staan bij de voordelen van zuinig rijden. En het is nog leuk ook!
Met handige software en een individuele tankpas houdt het programma bij hoeveel brandstof elke medewerker verbruikt en hoe dit zich verhoudt tot het best haalbare. Omdat goede resultaten worden beloond met een bonus, is het voor iedereen een leuke uitdaging om het rijgedrag te verbeteren. Ook kun je zien waar je in de omgeving het voordeligste kunt tanken en wat je kunt doen om het brandstofverbruik tot een minimum te beperken.

Bron: www.kanters.eu
Naam: Marco Waarts Bedrijfsnaam: Hollandridderkerk Website: http://duurzaammkb.nl/page/voorbeeld/holland_ridderkerk Datum: 15 februari 2010 Het brandstofverbruik van de bedrijfswagens heeft onze aandacht. Alle zakelijke rijders en koeriers hebben een cursus 'Het Nieuwe Rijden' gevolgd. Een zuinige rijstijl bespaart gemiddeld 10% brandstofen en leidt tot minder schades. Het brandstofgebruik van de koerierwagens wordt geregistreerd en opgehangen op het prikbord.

Bron: Slim en schoon vervoer, Stichting Stimular, 2010
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.