Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Carpoolen

Beschrijving

Carpoolen houdt in dat meerdere personen samen in één auto van en naar het werk of een andere bestemming gaan. Betrokkenen rijden bij toerbeurt of maken afspraken over het delen van kosten.

Om carpoolen onder medewerkers te stimuleren, kunt u:

Een carpoolmatch-systeem opzetten

De meest gangbare manier om als werkgever geïnteresseerde personen te matchen is met behulp van software op basis van postcodes, routes en werktijden. In kleine bedrijven, of in bedrijven waar weinig vraag is naar deze service, kan het matchen van carpoolers handmatig worden gedaan. Dit betekent dat geïnteresseerden hun mobiliteitsprofiel (vertrektijd, aankomsttijd, werkdagen, route etc.) aangeven aan diegene die hiervoor verantwoordelijk is binnen het bedrijf (de vervoercoördinator) of via het bedrijfsblad of een mededelingenbord. Natuurlijk kan er ook worden samengewerkt met andere bedrijven in de buurt, zeker als werktijden synchroon lopen. Verder is er Toogethr, een app die collega’s aan elkaar verbindt en drempels om samen te rijden wegneemt.

Carpoolplaatsen onder de aandacht brengen

Carpoolplaatsen zijn in heel Nederland te vinden. Er zijn websites waar afritten van snelwegen, Park en Ride (P+R) lokaties en andere parkeervoorzieningen zijn aangegeven vanaf waar mensen kunnen carpoolen.

Parkeerplaatsen dicht bij de ingang

Reserveer voor carpoolers plaatsen dichtbij de ingang van de organisatie of zorg dat de parkeerkosten van carpoolers bij betaald parkeren verlaagd worden dan wel afgeschaft.

Thuiskomgarantie bieden

Dit is belangrijk als de medewerker bijvoorbeeld onverwacht overwerkt. Zet zelf of samen met een externe partij een systeem op waardoor de medewerker in bijzondere gevallen altijd over vervoer naar huis kan beschikken met een taxi, bedrijfs- of huurauto.

Een carpoolvergoeding instellen

Pas op met het verlagen of afschaffen van de reiskostenvergoeding of de vergoeding van de leaseauto van carpoolende werknemers. Zorg dat de werknemers er niet in reisbudget op achteruit gaan. In de praktijk is gebleken dat werknemers zich benadeeld voelen door dit soort maatregelen, omdat zij het gevoel hebben dat alleen de werkgever voordeel heeft van hun nieuwe reisgedrag. Een goede stimulans voor carpoolen kan zijn dat de bespaarde reiskosten ten goede komen aan de werknemer. 

Rekening houden met carpoolteams bij het organiseren van het werk

Bijvoorbeeld in het geval van reorganisaties of samenstelling van ploegendiensten.

Toepasbaarheid

De toepasbaarheid van carpoolen stijgt met het aantal werknemers. Natuurlijk kan worden samengewerkt met andere bedrijven, zeker als de werktijden synchroon lopen. In de stad zijn de voordelen het grootst in verband met parkeerproblemen.

Milieu aspecten

  • Betere luchtkwaliteit door minder uitlaatgassen.
  • Besparing van brandstoffen.
  • Een bijkomend voordeel van carpoolen is de vermindering van de fileproblematiek.

Financiële aspecten

  • Bij een voldoende hoeveelheid carpoolers kan worden volstaan met minder parkeerplaatsen. Dit kan zeker op stedelijke locaties een aanzienlijke kostenbesparing met zich meebrengen.
  • Andere, duurdere regelingen kunnen achterwege blijven als je zorgt voor carpoolbemiddeling als aanvulling op de secundaire arbeidsvoorwaarden.
  • Sommige werkbesprekingen vinden plaats in de auto van en naar het werk, waardoor onder kantoortijd meer tijd overblijft voor andere werkzaamheden.
  • Minder reiskosten van de medewerkers of minder kosten voor lease-auto´s.

De werkgever kan een stimulans geven aan de werknemers om te gaan carpoolen door het instellen van een carpoolregeling. De Belastingdienst stelt een maximum bedrag per kilometer dat de werkgever mag vergoeden. Daarbij is er een verschil of de werkgever het carpoolen organiseert of dat de werknemer dit zelf doet.

Aanvullende informatie

Meer lezen over de kilometervergoeding bij carpoolen kan op de website van de Belastingdienst.

Bron: InfoMil

Naam: Ben de Rooy Bedrijfsnaam: Ben de Rooy car-repair Datum: 23 August 2007 Ik motiveer mijn medewerkers om duurzaam te handelen. Dit stimuleer ik onder andere door vaste werktijden. Onze medewerkers wonen allemaal op het eiland Tholen. Doordat zij op dezelfde tijd beginnen en stoppen met werken, kunnen ze met elkaar meerijden. Dat scheelt weer een auto.

Bron: Eendrachtbode, de Thoolse courant, augustus 2007
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.