Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Voorzieningen die het gebruik van de fiets ondersteunen

Beschrijving

Het gebruik van de fiets voor woon-werk- en zakelijk verkeer kunt u stimuleren door te zorgen voor goede voorzieningen. Denk aan: 

Veilige voorziening voor het stallen van de fietsen

Realiseer bij uw bedrijf een fietsenstalling met voldoende capaciteit, bij voorkeur niet te ver van de personeelsingang. Afgesloten en overdekte fietsenstallingen bieden extra service aan de fietser: droog (gelegenheid tot aan- en uittrekken van regenkleding; ook goed voor de onderhoudstoestand van de fiets), afgeschermd tegen wind, veilig tegen diefstal.

Aanwezigheid van een fietspomp en reparatieset

Het regelmatig gebruik van de fiets wint aan aantrekkelijkheid als op de werkplek voorzieningen aanwezig zijn om kleine reparaties aan de fiets uit te voeren (denk hierbij minimaal aan het plakken van lekke banden).

Reparatie van fietsen gratis of met korting aanbieden

Aanbieden van een fietsreparatieservice, bijvoorbeeld de technische dienst die tijdens werktijd de banden plakt of een contract met een fietsenmaker in de buurt die de fietsen ophaalt en repareert tijdens werktijd.

Douches en- of kleedruimtes op het werk

Fietsen is in de werksituatie goed haalbaar als werknemers de gelegenheid hebben om fietskleding op de werkplek om te wisselen voor representatieve of andere bedrijfsgebonden kleding. Ook een douche is een basisvoorziening voor fietsers die over grotere afstand komen en fris op hun werkplek willen komen.

Deel- of dienstfietsen voor zakelijk gebruik

De aanwezigheid van deel- of dienstfietsen ondersteund het gebruik van de fiets voor zakelijk verkeer. Zie ook de tip Deel- of dienstfietsen voor zakelijk gebruik.

Toepasbaarheid

Voor ieder bedrijf toepasbaar en met name voor die werknemers die op een afstand van minder dan 15 kilometer van het werk wonen.

Milieu aspecten

De fietsvoorzieningen zijn een basis voor het stimuleren van het fietsgebruik. Hoe meer mensen gestimuleerd worden om gebruik te maken van de fiets, hoe groter het milieueffect kan zijn. Zeker als de fiets ook gebruikt wordt in combinatie met het OV als vervanger voor de auto in zowel het woon-werk als zakelijk verkeer. Het bevorderen van het fietsverkeer zorgt voor minder autobewegingen en dus minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Financiële aspecten

Per situatie variëren de (aanleg)kosten van de voorzieningen. Grotere bedrijven zijn vanuit de ARBO-regels al verplicht om een kleed- en douchegelegenheid aan te leggen.

Bij voldoende fietsgebruik zijn er minder parkeerplaatsen nodig. Dit kan zeker op stedelijke locaties een aanzienlijke kostenbesparing met zich meebrengen. De bereikbaarheid verbetert en de reiskostenvergoedingen gaan mogelijk omlaag. Daarnaast zijn er nog andere baten zoals lager ziekteverzuim en een hogere tevredenheid onder het personeel.

Bron: Infomil

Naam: Wim van Dam Bedrijfsnaam: IKAZIA Ziekenhuis Datum: 15 februari 2010 Onze rijwielstalling bleek niet te voldoen aan de behoeften van medewerkers, waardoor het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer werd belemmerd. Uit een inventarisatie bleek dat er ongeveer 200 medewerkers met de fiets willen komen, terwijl er slechts 110 rijwielplaatsen beschikbaar waren. Bij de herinrichting van de stalling hebben we gekozen voor het 'hoog-laag fietsparkeren'. Ook is de stalling beter beveiligd door toegangcontrole en een camerasysteem. Deze maatregelen hebben er toe geleid dat er minstens 180 rijwielen per dag worden gestald en dat de auto veel minder wordt gebruikt.

Bron: Slim en schoon vervoer, Stichting Stimular, 2010
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.