Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Mobiliteitsbudgetten

Beschrijving

Met een mobiliteitsbudget bied je jouw medewerkers maatwerk en vrijheid op het gebied van reizen. De werknemer heeft het beheer over zijn eigen mobiliteitsbudget en kan zelf keuzes maken tussen kosten, gemak en reistijd van de reizen die hij maakt. Door verschillende vervoermiddelen te combineren, kan de werknemer geld besparen ten opzichte van altijd reizen per (lease-)auto. Dat gespaarde geld kan de werknemer vervolgens besteden aan vervoer voor privé-gebruik of het verschil kan worden uitbetaald.

Veel werknemers vinden een lease-auto belangrijk (onder andere vanwege de status), maar vinden het niet voor iedere werkdag het ideale vervoermiddel (de ene week is de auto het ideale vervoermiddel, terwijl dat de volgende week de trein of de motor kan zijn). Een combinatie tussen mobiliteitsbudget en lease-auto kan worden gemaakt als de werknemer kiest voor een goedkopere lease-auto dan waar hij/zij recht op heeft. Het geld dat overblijft, kan gebruikt worden voor ander vervoer. Daarmee wordt ook bereikt dat de reistijden zo kort en comfortabel mogelijk zijn.

Gebruik van de fiets kan worden gestimuleerd door gratis bedrijfsfietsen ter beschikking te stellen voor werkverplaatsingen. De werknemer bespaart door de fiets te nemen op zijn mobiliteitsbudget. De bedrijfsfiets blijkt in de praktijk vooral te worden gebruikt voor ritten korter dan 10 kilometer.

Bedrijven kunnen het budget voor de lease-auto direct op de rekening van hun werknemer storten. Dat is echter niet erg aantrekkelijk, omdat het om een belaste vergoeding gaat. Slimmer is het om een mobiliteitsbudget te becijferen. De werknemer krijgt dan vouchers ter hoogte van het door het bedrijf vastgestelde persoonlijke mobiliteitsbudget en kan daarmee zijn eigen vervoer ‘inkopen’ bij zijn werkgever. Blijft er geld over, dan wordt dat aan het eind van het jaar uitgekeerd. Alleen dat bedrag is belast. Er zijn ook gespecialiseerde bedrijven die een mobiliteitsbudget beheren voor de werknemers. Het voordeel daarvan is dat de werkgever veel minder administratieve handelingen hoeft te verrichten en daarmee veel kosten bespaart.

Toepasbaarheid

Bij alle bedrijven waar werkgevers de reiskosten van werknemers geheel of gedeeltelijk vergoeden of hen een lease-auto aanbieden.

Milieu aspecten

Minder autokilometers, minder autobezitters en goedkopere lease-auto’s (die vaak zuiniger zijn in het gebruik).

Financiële aspecten

De meeste organisaties besteden veel geld aan woon-werkverkeer en zakelijke reizen van hun medewerkers: gemiddeld vaak circa € 2.000 per medewerker, oplopend tot € 10.000 of meer. De indirecte kosten zijn vaak nog een veelvoud hiervan; denk aan productiviteitsverlies door files en lange reistijden, bijkomende kosten voor zaken als parkeren, maar ook aan alle beheer- en administratiekosten. Deze maatregel kost het bedrijf niets extra, maar levert ook geen direct kostenvoordeel op. Werknemers beschouwen dit wel als goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Indirect heeft dat ook effect op het succes van het bedrijf.

Bron: InfoMil

Naam: Tijs van de Wielen Bedrijfsnaam: Maasstad Ziekenhuis Datum: 28 November 2013 Wat echt een revolutie was, is dat iedereen een zogenaamd mobiliteitsbudget kreeg, voordat het in de CAO stond. Voorheen was het zo dat je, als je binnen een afstand van 10 km van je werk woonde, geen recht had op vervoerskosten. Vanaf het moment van verhuizing had iedereen recht op een vergoeding, zodat "ouwe trouwe fietsers" daar nu ook voor in aanmerking kwamen.

Bron: Fietserskrant Rotterdam, nov. 2013
Naam: Bedrijfsnaam: Yacht Datum: 26 April 2010 Wij zullen het mobiliteitsbeleid sterker onder de aandacht van onze medewerkers brengen, vanuit onze overtuiging dat de best gereden kilometer nog steeds de niet-gereden kilometer is.

bron: Maatschappelijk Verslag Yacht, 2009
Naam: Erik Smit Bedrijfsnaam: MAERSK Datum: 15 February 2010 In verband met gebrek aan parkeerplaatsen op onze nieuwe locatie hebben wij een nieuwe vervoerregeling opgesteld, met onder andere een ‘cash-optie' voor leaserijders. De cash-optie geeft medewerkers de vrijheid om flexibel gebruik te maken van OV, fiets en auto. Bij de ontwikkeling en uitvoering van de regeling werken we samen met VCCR. Via hun website kunnen medewerkers informatie vinden over onze vervoer- en parkeerregeling, een persoonlijk reisadvies opvragen, OV-abonnementen of een fiets bestellen en zich inschrijven voor carpoolen. De medewerkers zijn tevreden over onze aanpak van de vervoerproblematiek. Ook de geboden service bij vervoerszaken wordt op prijs gesteld.

Bron: Slim en schoon vervoer, Stichting Stimular, 2010
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.