Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gecombineerd (openbaar) vervoer op maat

Beschrijving

Het is steeds beter mogelijk om vervoerssoorten efficient te combineren. Daarbij is het mogelijk om een ‘multimodale’ reis (combinatie van vormen van vervoer) online te plannen en te betalen aan de hand van de actuele situatie. Met efficientere alternatieven voor de auto kunnen afgelegde autokilometers en daarmee de milieubelasting afnemen.

OV-knooppunten hebben vaak een P+R (Park en Ride) of transferium voor het parkeren van auto’s, zodat men makkelijk kan overstappen op een duurzamer vervoerssoort. Voorbeelden die het combineren van vervoerssoorten makkelijk maken, in volgorde van positief effect op het milieu:

  1. Op stations, bus- of metrohaltes, in stadscentra en bij P+R terreinen zijn fietsenstallingen en worden deelfietsen waaronder de OV-fiets aangeboden. De fiets is flexibel, snel voor de korte afstanden, gezond en geeft geen emissies.
  2. Veel stations zijn OV-knooppunten waar meerdere regionale en lokale vervoersvormen zoals tram, metro en bus samenkomen.
  3. Op een Park en Ride of transferium kan de auto worden geparkeerd om vanaf daar te gaan carpoolen.
  4. Aansluitend aan het OV traject zijn er verschillende taxi mogelijheden om op een eindbestemming te komen, waaronder de NS zonetaxi of Uber.
  5. Op of in de buurt van OV-knooppunten zijn vaak deelauto’s te huren zoals de Greenwheels.

Moedig werknemers en bezoekers aan om duurzame vervoerssoorten in plaats van de auto te gebruiken. Door informatie te verschaffen, voordeel te biedente of (alleen voor werknemers) door abonnementen van verschillende vervoerssoorten af te sluiten.

Denk daarbij aan een combikaart waarmee werknemers zowel gebruik kunnen maken van de (lease)auto als het OV (1e klas) en aanvullend vervoer vanaf het station. Bijvoorbeeld de deur-tot-deur diensten van de NS-Businesskaart. Het gebruik van deze kaarten voorkomt bovendien administratieve rompslomp. Dit kan gecombineerd worden met het aanbieden van een flexibel mobiliteitsbudget.

Toepasbaarheid

Het combineren van verschillende vormen van (openbaar) vervoer kan door alle organisaties worden toegepast. Bijvoorbeeld door een evenement die parkeerproblemen ervaart, of een werkgever die de milieubelasting door de personeelauto’s wil beperken.

Milieu aspecten

Bij afnamen van afgelegde de autokilimeters een verlaagd brandstofgebruik en emissies van uitlaatgassen.

Financiële aspecten

Afhankelijke van de gekozen alternatieve vervoersvormen kunnen de kosten lager of hoger zijn ten opzichte van de auto. Er zal tijd en geld moeten worden geïnvesteerd in de planning en in communicatie ten behoeve van de beoogde gedragsverandering.

Aanvullende informatie

Bronnen: Stichting Stimular, NS deur-tot-deur

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.