Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Zuinige en schone personenauto's (vergroen het wagenpark)

Beschrijving

De aanschaf van nieuwe bedrijfsauto’s is het ideale moment om over brandstofbesparing en uitstootreductie na te denken. Door te kiezen voor voertuigen met een energielabel A en door een maximum te stellen aan de CO2-uitstoot per kilometer zal het wagenpark verduurzamen. Leg deze eisen vast in de auto- of leaseregeling.

Vergeet niet om naast schonere zuinigere auto’s ook het aantal gereden kilometers te reduceren en alternatieven voor de auto te promoten. Zie daarvoor de tips Mobiliteitsbudgetten, Regeling voor thuiswerken en/of telewerken, Carpoolen en Regelingen die fietsen stimuleren.

Kies een voertuig met een energielabel A

Verbranding van fossiele brandstof draagt bij aan het klimaatprobleem waardoor het van belang is om voor zuinige bedrijfsvoertuigen te kiezen. Op elke (nieuwe) auto zit een energielabel dat laat zien hoe (on)zuinig een auto is vergeleken met andere auto’s van dezelfde grootte. Laat werknemers alleen nog maar energielabel A auto’s aanschaffen, zodat op termijn het wagenpark alleen nog uit energielabel A bestaat.

Kies een voertuig met een lagere CO2-uitstoot

Energielabels gelden per grootteklasse waardoor er bij voertuigen met energielabel A nog onderlinge verschillen in brandstofverbruik zijn. Dit komt doordat grote voertuigen en voertuigen met zware motoren meer brandstof per kilometer verbruiken. Steeds meer organisaties limiteren daarom bij de aanschaf van nieuwe auto’s de CO2-uitstoot per kilometer. Een voertuig met een lagere CO2-uitstoot betekent in de praktijk veelal een kleiner type, een hybride of volledig elektrisch auto. De CO2 uitstoot van de auto staat omschreven in de specificaties. Deze wordt in een laboratorium getest en wijkt daarom wel af van de praktijksituatie.

Neem bij het limiteren van de CO2-uitstoot per kilometer de mogelijke nadelen voor de medewerkers weg, bijvoorbeeld door het aanbieden van een grotere huurauto voor vakantieweken. Hierdoor verdwijnt de weerstand en wordt de rest van het jaar veel zuiniger gereden. Zie ook tip Kleinere personenauto’s.

Voertuigbrandstoffen

Voertuigbrandstoffen zorgen ook voor luchtverontreiniging in de vorm van NOx en fijnstof. Dieselauto’s zijn een grote bron van NOx en fijnstof. Kies dus liever niet voor dieselauto’s. Rijden op elektriciteit (100% of plug-in hybride) en biobrandstoffen hebben op dit moment de laagste milieu-emissies (klimaat en luchtverontreiniging). Zie tip Duurzame brandstoffen voor personenauto’s en bestelauto’s.

De overheid stelt eisen aan de NOx-uitstoot van auto’s. Meerdere fabrikanten blijken de toelatingstesten van dieselauto’s te misleiden. Zij stellen de software zo in dat de auto herkent dat er een emissietest wordt uitgevoerd. Kies zoals gezegd liever niet voor dieselauto’s en zeker niet voor merken die zogenaamde sjoemelsoftware toepassen.

Steeds meer steden weren (oudere) dieselauto’s. Automobilisten die rijden op diesel kunnen vanaf 2020 op twee manieren te maken krijgen met een milieuzone. Gemeenten die een milieuzone invoeren, kunnen dieselauto’s die op 1 januari 2020 ouder zijn dan 15 jaar, of ouder dan 20 jaar, in hun zone weigeren. De eisen worden in 2025 aangescherpt. Zo kunnen gemeenten blijven werken aan schone lucht. Milieuzones blijven wel toegankelijk voor benzineauto’s.

Toepasbaarheid

Algemeen toepasbaar voor bedrijven die auto’s aanschaffen of laten leasen door de medewerkers.

Milieu aspecten

Auto’s met energielabel A zijn 20% zuiniger dan een gemiddelde auto en ongeveer 10% zuiniger dan een auto met energielabel B. Zuinige auto’s met een lager brandstofverbruik per 100 kilometer dragen een-op-een bij aan het verminderen van de uitstoot van fijnstof, NOx en CO2.

Financiële aspecten

De meerkosten van de aanschaf van de veelal duurdere energielabel A auto’s verdienen zich binnen 3 jaar terug doordat er minder brandstof nodig is. Kleinere auto’s zijn vaak goedkoper. Hybride of elektrisch zijn duurder in de aanschaf. Bij volledig elektrische auto’s is er voordeel voor de leaserijder in de vorm van een lagere bijtelling.

Leasemaatschappijen zien de vraag naar dieselauto’s afnemen en daardoor neemt de restwaarde van dieselauto’s sneller af.

Aanvullende informatie

  • Op www.anwb.nl vind je de top 10 Zuinige personenauto’s. De auto’s zijn onderverdeeld in benzine (incl. hybride elektrisch voertuigen), diesel en aardgas en in kleine, middelgrote en grote auto’s.
  • Werkelijkgebruik.nl geeft met behulp van TNO een indruk van het brandstofgebruik in de praktijk.
  • Op de website van de RDW is het brandstofverbruiksboekje te vinden met informatie over alle nieuwe modellen personenauto’s.
  • Op online kentekencheck van RDW zijn onder andere milieugegevens van alle bestaande auto’s te vinden.
  • Er zijn diverse leasebedrijven gespecialiseerd in het leveren van schone en zuinige personenauto’s.
  • De overheid kan bij uitbesteding van transportdiensten eisen stellen en ook extra punten toekennen bij gebruik van energiezuinige voertuigen. Zie voor meer informatie de website van Pianoo.

Bron: Stichting Stimular

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.