Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Waterbesparende kranen

Beschrijving

Pas maatregelen toe waarmee de hoeveelheid water die door de kraan stroomt beperkt wordt:

 1. Volumestroombegrenzer
  Bij een drukafhankelijke volumestroombegrenzer wordt de doorstroming beperkt door een vaste restrictie. De opbrengst fluctueert met drukvariaties in het leidingnet. Drukonafhankelijke volumestroombegrenzers hebben dit nadeel niet en zijn dus vooral geschikt als er variaties zijn in de druk in het leidingstelsel. De regelaars zijn er in diverse uitvoeringen van 3 tot 12 liter/min. Er zijn doorstroombegrenzers die uitgerust zijn met de mogelijkheid om handmatig de volumestroom nog bij te regelen zodat ook grotere volumestromen mogelijk zijn. Dit is met name relevant bij tappunten waar ook behoefte is aan grotere volumestromen, zoals bijvoorbeeld een bad, of in een keuken. Een doorstroombegrenzer wordt dan vaak gecombineerd met een schuimstraalmondstuk of straalvormer.
 2. Schuimstraalmondstuk
  In een schuimstraalmondstuk (ook wel perlator of bruismondstuk) wordt een deel van de waterstroom vervangen door lucht, waardoor minder water wordt verbruikt bij een gelijkblijvend comfort. Een schuimstraalmondstuk met klasse A of z is waterbesparend.
 3. Mengkranen, waaronder thermostaatkranen
  Mengkranen maken het gemakkelijk de optimale watertemperatuur en waterstroom te kiezen voor een bepaalde handeling, zoals handen wassen, afwassen en het vullen van een emmer of pan. Kies voor een mengkraan met een ingebouwde spaarknop of weerstand. Voor de maximale stroom water is dan een extra handeling nodig. Kies bij een eenknopsmengkraan eentje die koud water geeft tussen rechts en de neutrale stand; zo gebruik je niet onbedoeld warm water.
 4. Elektronische kranen
  De kraan wordt in werking gesteld door de handen voor het detectiegebied vlak onder de uitloop te brengen. Doordat de waterhoeveelheid en de temperatuur van te voren zijn ingesteld, wordt het water- en energieverbruik tot een minimum beperkt. Bijkomend voordeel is de hygiëne omdat de kraan niet wordt aangeraakt.
 5. Zelfsluitende kranen
  De waterstroom sluit automatisch af na een bepaalde, van te voren ingestelde tijd.

Toepasbaarheid

Per maatregel:

 1. Volumestroombegrenzers en schuimstraalmondstukken zijn algemeen toepasbaar. Indien volumestroombegrenzers worden geplaatst op de doucheslangaansluiting van mengkranen (aangesloten op een collectieve warmwaterinstallatie) kunnen cross-flow-problemen ontstaan. Soms neemt de geluidsproductie van kranen toe. Aandachtspunten bij doorstroombegrenzers: controleer of de doorstroombegrenzer geschikt is voor de (warmtapwater) temperaturen waarbij deze toegepast wordt. Een doorstroombegrenzer maakt vaak gebruik van een elastomeer, welke gevoelig is voor temperatuur.
 2. Mengkranen zijn toepasbaar bij vervanging van kranen. Plaats in ruimtes waar aanwezigen gemakkelijk (onnodig) warm water gebruiken mengkranen met koud water in de neutrale stand.
 3. Elektrische kranen zijn toepasbaar bij vervanging van kranen. Let op correcte plaatsing en afstelling van elektronische kranen om te voorkomen dat de kraan door aanwezigen onbedoeld wordt geactiveerd. Vervang jaarlijst de batterij.
 4. Zelfsluitende kranen zijn toepasbaar bij vervanging van kranen. Plaats zelfsluitende kranen op plaatsen waar de kranen vaak onnodig open (blijven) staan.

Milieu aspecten

Per maatregel:

 1. Volumestroombegrenzer en schuimstraalmondstukken: waterbesparing tussen de 50 en 75% en energiebesparing van 25% bij warm water.
 2. Mengkranen: waterbesparing van ongeveer 40%, energiebesparing is afhankelijk van de toepassing.
 3. Elektronische kranen: waterbesparing tussen de 1 en 3 liter per gebruik. Op een druk bezochte toilet, bijvoorbeeld op een tankstation, bedraagt de besparing per jaar enkele tot tientallen m3 water. Tevens energiebesparing als het gaat om warm water.
 4. Zelfsluitende kranen: waterbesparing van ongeveer 45% en energiebesparing bij warm water.

Financiële aspecten

Per maatregel:

 1. Volumestroombegrenzer en schuimstraalmondstukken: tussen € 3,‐ en € 7,‐. Terugverdientijd maximaal 1 jaar.
 2. Mengkranen: ca. € 125,‐
 3. Elektronische kranen: tussen € 200,‐ en 300,‐ per tappunt incl. plaatsing. Op een druk bezochte toilet, bijvoorbeeld op een tankstation, is de terugverdientijd 3 tot 8 jaar.
 4. Zelfsluitende kranen: vanaf € 60,‐.

Aanvullende informatie

Voor waterbesparing bij douches zie tip Waterbesparende douchekop of doorstroombegrenzer.

Bron: Infomil

Naam: Pieter Tramper Bedrijfsnaam: Ziekenhuis Walcheren Datum: 15 September 2006 Zonder aandacht extra kosten.

De kosten voor water zijn ruim 10% van de milieukosten die Ziekenhuis Walcheren maakt. Het ziekenhuis besteedt daarom al zo'n tien jaar structureel aandacht aan waterbesparing. Er zijn maatregelen genomen: spaardouches, spaarknoppen op toiletten, stortbakken met een kleinere inhoud, doorstroombegrenzers en perlators.

In 1997 was ons verbruik 44.118 m3. Nu is het nog maar 33.569 m3. Structurele aandacht loont, we monitoren daarom de maandrekeningen.

Bron: Milieuzorg voor zorginstellingen, Milieu Platform Zorgsector & Stichting Stimular, 2006
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.