Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Regenwater in plaats van leidingwater

Beschrijving

Vang regenwater op voor gebruik in toiletten of buitengebruik (voor het sproeien van gazon of wassen van ramen of auto’s). Andere toepassingen dan het spoelen van toiletten zijn binnen een bedrijfsgebouw niet toegestaan. Zie voor het professioneel wassen van auto’s tip Regenwater i.p.v. leidingwater in wasstraat.

Voor gebruik in toiletten zijn een opslag, pomp, filter en leidingwerk nodig. Het regenwater wordt na opgevangen via een filter naar een reservoir gevoerd. Ga na welke daken van uw bedrijf aangesloten kunnen worden op het reservoir. Opslag vindt plaats in een ondergronds reservoir naast het gebouw, een waterzak in de kruipruimte, of een reservoir binnen. Het is daarbij verplicht om periodiek monsters te nemen en deze bij te houden in een logboek.

Als het regenwater enkel buiten gebruikt wordt volstaat een regenton. Er zijn ook zuilen en opslagtanks verkrijgbaar speciaal voor de opvang van regenwater voor gebruik in tuinen.

Toepasbaarheid

Bij renovatie en nieuwbouw.

Overweeg als het regenwater vooral voor toiletten gebruikt wordt, die veel gebruikt worden (bijvoorbeeld in horeca en sociaal culturele instellingen), de aanleg van waterloze urinoirs als alternatief voor het gebruik van regenwater. Zie tip Waterloze urinoirs in sanitair met veel bezoekers.

Milieu aspecten

Waterbesparing. Voor een medewerker die de hele dag op locatie aanwezig is, is door gebruik van regenwater voor toilet (m.u.v. waterloze urinoirs) ongeveer 4 m3 leidingwater per jaar te besparen. Hoeveel van het leidingwater vervangen kan worden door regenwater is afhankelijk van het dakoppervlak, de inhoud van het reservoir en de neerslag.

In Nederland valt in een jaar gemiddeld 790 mm water. Dit betekent, dat er 800 liter regenwater per m2 dakoppervlak opgevangen kan worden. Bij een dakoppervlak van bijvoorbeeld 500 m2 wordt dus jaarlijks een kleine 400 m3 regenwater opgevangen.

Houdt rekening met extra energieverbruik voor de aandrijving van een pomp.

Financiële aspecten

Bij vervanging van de installatie voor voor circa 200 personen bedragen de extra kosten exclusief installatiekosten € 1.800 tot € 14.000. Bij nieuwbouw zijn de meerkosten lager. Zorg dat de toiletten geconcentreerd zijn en de leidingen kort, om de meerkosten van het dubbele leidingnet te beperken.

Bij 200 medewerkers is de besparing naar schatting 800 m3 water per jaar. Met de  Nederlandse leidingwaterprijs (€ 1,‐ à 2,‐ per m3) verdient deze maatregel zich pas na vele jaren terug.

Een regenton kost tussen de € 50 en € 250, afhankelijk van de grootte en het materiaal. De terugverdientijd is afhankelijk van het soort ton / zuil en het waterverbruik.

Bron: Infomil

Naam: Bedrijfsnaam: Galvani Website: http://www.mvovlaanderen.be/over-mvo/nieuws/regenwater-bespaart-galvani-15-000-euro-per-jaar/ Datum: 27 februari 2009 Regenwater bespaart Galvani 15.000 euro per jaar

Galvani uit Duffel, gespecialiseerd in het elektrolytisch verzinken van producten om roest te voorkomen, verbruikte vroeger 20 m³ leidingwater per dag. Tegenwoordig gebruikt het bedrijf gewoon hemelwater. De investering was in drie jaar terugverdiend.

"We vangen water op van de daken en de oprit en bewaren dat in een ondergrondse tank. Via een ionenwisselaar wordt het omgezet in zuiver gedemineraliseerd water. Wanneer er voldoende regen gevallen is om onze citerne van 100 m³ te vullen, kunnen we vijf weken verder. Dan draait onze hele productie erop."

De investering van 40.000 euro is op drie jaar terugverdiend. Water wordt een kostbaar goed, oppert Van Trigt. "Ik denk dat we 15.000 euro per jaar besparen op deze manier. Regenwater gebruiken werkt kostenbesparend, is goed voor het milieu en tegelijk ook positief voor het imago van je bedrijf. Wel spijtig dat je een heffing moet betalen op het lozen van gebruikt regenwater, maar ergens logisch want je kan het niet blijven recycleren."

Bron: MVO Vlaanderen
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.