Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Waterbesparende toiletreservoirs

Beschrijving

Bestaande toiletreservoirs kan je aanpassen om water te besparen. Bij nieuwe toiletreservoirs kies je voor kleine reservoirs met bijbehorende toilet en spoelknop.

Bestaande reservoirs

 • Stel de vlotter lager af, waardoor per spoelbeurt minder water wordt gebruikt.
 • Plaats een waterstop in jouw toilet. Dit is een gewichtje dat je aan het spoelmechanisme kan hangen en dat de spoeling stopt wanneer je de knop loslaat.
 • Plaats een spoelonderbreker. De gebruiker kan de spoeling voortijdig stoppen door de spoelknop nogmaals in te drukken.

Nieuwe reservoirs

 • Plaats een klein reservoir. Kies voor een 6-liter (en indien mogelijk 4-liter) reservoir i.p.v. 9-liter (conventioneel) reservoir.
 • Plaats een spoelonderbreker. De gebruiker kan de spoeling voortijdig stoppen door de spoelknop nogmaals in te drukken.
 • Plaats een dualflux bediening. Dit houdt in dat de gebruiker zelf kan bepalen hoeveel water er nodig is om goed door te spoelen. Er zijn reservoirs met dualflux bediening van 3 en 6 liter tot 2,5 en 4 liter. Het is hierbij aan te bevelen om duidelijke instructiestickers te gebruiken.

Toepasbaarheid

 • De toiletpot en de leidingen moeten geschikt zijn voor een spoeling met 6 liter.
 • Bij een ingrijpende renovatie is een 4-liter reservoir mogelijk. Hier moet per 10 tot 20 toiletten in de verticale afvoerleiding een doorstroomversterker aangebracht worden om verstopping te voorkomen. Het systeem is daarom het best toepasbaar bij gestapelde en/of compacte bouwwijze.
 • Spoelonderbrekers zijn niet voor alle modellen stortbakken verkrijgbaar.

Milieu aspecten

 • Een 6-liter i.p.v. een 9-liter reservoir bespaart 3 liter water per spoelbeurt.
 • Een 4-liter i.p.v. een 9-liter reservoir bespaart ongeveer 50% (4,5 liter water). Consequent gebruik van een spoelonderbreker levert hierop een besparing van gemiddeld 1 liter per spoelbeurt, hetgeen resulteert in een totale besparing tot 70%.
 • Een handmatige spoelonderbreker bespaart tot 3 liter per spoelbeurt ofwel 30%.
 • De besparing van een dualflux bediening is 3 tot 6,5 liter per spoelbeurt.
 • Een waterstop bespaart 50% water

Financiële aspecten

 • De extra kosten van een 4-literspoelsysteem zijn ongeveer € 75,‐ per toiletaansluiting.
 • Een dualflux reservoir is verkrijgbaar vanaf € 68,‐ per stuk.
 • Een waterstop kost ongeveer € 20,‐.
 • Ombouwsetjes voor installatie van een spoelonderbreker kosten ongeveer € 7,‐.

Bron: Infomil

Naam: Pieter Tramper Bedrijfsnaam: Ziekenhuis Walcheren Datum: 15 September 2006 Zonder aandacht extra kosten

De kosten voor water zijn ruim 10% van de milieukosten die Ziekenhuis Walcheren maakt. Het ziekenhuis besteedt daarom al zo'n tien jaar structureel aandacht aan waterbesparing. Er zijn maatregelen genomen: spaardouches, spaarknoppen op toiletten, stortbakken met een kleinere inhoud, doorstroombegrenzers en perlators.

In 1997 was ons verbruik 44.118 m3. Nu is het nog maar 33.569 m3. Structurele aandacht loont, we monitoren daarom de maandrekeningen.

Bron: Milieuzorg voor zorginstellingen, Milieu Platform Zorgsector & Stichting Stimular, 2006
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.