Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Frequentiegeregelde vacuümpomp

Beschrijving

Bij vervanging van de vacuümpomp kan toepassing van een frequentiegeregelde aandrijving rendabel zijn. Frequentieregeling is interessant als de vacuümvraag fluctueert. Bij centrale vacuümopwekking met meerdere pompen is toepassing van frequentieregeling al snel rendabel. In dat geval hoeft meestal maar één van de opgestelde pompen frequentiegeregeld te zijn om ervoor te zorgen dat over een groot vermogensbereik optimaal geregeld kan worden.

Toepasbaarheid

Bij wisselende vraag (vooral bij centrale opwekking). De maatregel is met name toepasbaar bij het ontwerp van een nieuw systeem of bij renovatie.

Milieu aspecten

Energiebesparing.

Financiële aspecten

De terugverdientijd is doorgaans 2 tot 4 jaar.

Aanvullende informatie

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen. ###DBO_Elektrische_apparatuur###

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil, Kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.