Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Optimale dimensionering van het persluchtsysteem

Beschrijving

Aandachtspunten bij het dimensioneren van een persluchtsysteem zijn: leidingdiameter, leidingnetwerk, grootte van de compressor, druk in het systeem en kwaliteit van de perslucht.

Leidingdiameter

Een te kleine diameter leidt tot een onnodig hoge drukval in het leidingnet. Bij te grote leidingen gaat er energie verloren, omdat de lucht in de leiding ook op druk gebracht moet worden. Iets te grote leidingen leveren echter veel minder verlies dan te kleine leidingen. Laat u daarom nooit verleiden tot de aanleg van te kleine leidingdiameters.

Leidingnetwerk

Drukverlies wordt beperkt door ringleidingen aan le leggen en gebruik te maken van flexibele leidingsystemen met variabele aftappunten. Variabele aftappunten maken het mogelijk het gereedschap aan te sluiten op de persluchtleiding dicht bij de plek waar het op dat moment nodig is. Hierdoor is minder slanglengte nodig.

Grootte van de compressor

Een te grote compressor draait teveel op deellast of nullast met een laag rendement. Het vervangen van een compressor door twee kleinere compressoren waarvan één alleen tijdens de piekuren bijschakelt (een zogenaamd cascadesysteem) kan aantrekkelijk zijn. Bij de aanschaf van een compressor die regelmatig in nullast zal draaien is het van belang dat goed gekeken wordt naar het nullastverbruik. Dit kan bij verschillende compressortypen nogal uiteen lopen. In het algemeen heeft een schroefcompressor een hoger nullastverbruik dan een zuigercompressor.

Druk in het persluchtsysteem

De druk in het persluchtsysteem moet worden ingesteld op de hoogste gevraagde druk van de persluchtverbruikers. U kunt de persluchtdruk vaak lager instellen. Raadpleeg hiervoor de tip: Verlaag de persluchtdruk.

Kwaliteit van de perslucht

De kwaliteitseisen die aan de perslucht worden gesteld zijn bepalend voor bepaalde droog- en filterstappen. Drogen verbruikt energie of perslucht, en filters zorgen voor een extra drukval in de leidingen. Bij het systeemontwerp moeten de droog- en filterstappen goed op de gewenste kwaliteit worden afgestemd.

Toepasbaarheid

De maatregel is toepasbaar bij het ontwerp van een nieuw systeem of bij renovatie van de persluchtinstallatie.

Milieu aspecten

Besparing op energieverbruik:

  • Bij een compressor vanaf 11 kW kan het nullastverbruik uiteenlopen van 10 tot 15% van het vollastverbruik. Bij een kleinere compressor kan het nullastverbruik zelfs oplopen tot 70% van het vollastverbruik.
  • De besparing van een cascadessyteem op het energieverbruik is 2 tot 10%.
  • Een verlaging van de druk in het luchtnet van 9 naar 7 bar geeft een rendementsverbetering van 14%.

Financiële aspecten

De investeringen hangen af van de specifieke bedrijfssituatie, de benodigde capaciteit en de hoeveelheid aan te schaffen compressoren. Als de kosten van de perslucht niet bekend zijn kan aangenomen worden dat het ca. € 0,011/Nm3 kost.

  • Een compressor van 11 kW kost € 3.200,‐.
  • Cascade regelingen voor 2 en 7 compressoren kosten respectievelijk € 1.000,‐ en € 2.100,‐. Afhankelijk van het persluchtverbruik is de terugverdientijd 1 à 2 jaar.
  • Verlaging van de werkdruk van 7 naar 6 bar geeft een kostenbesparing van ongeveer 10%.
  • De investeringen voor een tweede (lagedruk) systeem zijn aanzienlijk. De besparing is afhankelijk van de huidige persluchtafname en het vermogen van de te plaatsen blower. De terugverdientijd is doorgaans 2 tot 6 jaar.

Aanvullende informatie

In een ziekenhuis worden vaak hoger eisen gesteld aan persluchtkwaliteit. Raadpleeg voor energiebesparing op deze systemen www.milieuplatform.nl/energie.

Bron: Infomil, Stichting Stimular

Naam: Carola Berkel Bedrijfsnaam: DCB Tank Maaswijkweg Datum: 20 januari 2014 Voor onze verbouwing stond de compressor op grote afstand van de bandenpomp, waar de perslucht nodig is. Hierdoor waren er lange ondergrondse leidingen waar de perslucht doorheen liep. De kans op lekkage van perslucht was daardoor erg groot. DCB Tank Maaswijkweg heeft de verbouwing dan ook aangegrepen op de compressor te verplaatsen, zodat er veel minder leidingen nodig zijn en de kans op lekkages kleiner is. Ook zijn alle ondergrondse leidingen vervangen, zodat er voorlopig geen lekkages zullen optreden.

Bron: www.dichtbij.nl, 20 januari 2014
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.