Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Koele aanzuiglucht voor persluchtcompressor

Proces Perslucht
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - autoschadeherstel, Industrie - hout en meubel, Bouw - bouwbedrijven, Onderwijs, Handel en distributie, Bouwmaterialen - beton, Industrie - metalektro, Detailhandel - tankstations, Bouw - installatiebedrijven, Grafische industrie, Voedingsindustrie - overig, Zorg - ziekenhuizen, Bouw - schilders en onderhoud, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Industrie - rubber en kunststof, Autobranche - garage en handel, Industrie - verf en drukinkt, Industrie - papier en karton(waren), Autobranche - wasinrichting

Beschrijving

Het energieverbruik van de compressor is lager naarmate de temperatuur van de aangezogen lucht lager is. Omdat de temperatuur in de ruimte waar de compressor opgesteld staat meestal vrij hoog is, is het in die gevallen aan te raden een aanzuigkanaal naar de koude lucht buiten aan te leggen. Als dat niet mogelijk is, is aanzuigen uit de bedrijfshal ook een verbetering als de temperatuur daar lager is dan in de compressorruimte. Bij 20°C lagere temperatuur van de aanzuiglucht neemt het elektriciteitsverbruik van de compressor met circa 6 tot 8% af.

Zet de compressor niet in een ruimte met andere installaties die warmte afgeven, zoals een cv-ketel. Overweeg verplaatsing als dat wel het geval is. 

Toepasbaarheid

Indien een opening in de gevel mogelijk is binnen een afstand van 3 meter van de compressor en de eventueel verminderde kwaliteit van de perslucht geen risico oplevert voor het product in verband met de voedselveiligheid.

Milieu aspecten

Bij een verlaging van de temperatuur van de aanzuiglucht met 10°C neemt het energieverbruik met 3 tot 4% af. 1 m3 lucht van 10°C geeft 8% meer capaciteit dan lucht van 30°C. Bij een 45 kW compressor die 2.000 uur draait kan daardoor een besparing behaald worden van 7.200 kWh/jaar.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug en is daarom voor meerdere branches/situaties erkend, maar met verschillende randvoorwaarden. Bekijk de randvoorwaarden op de website van Infomil, tabel 1 (Bedrijfstakken met erkende maatregelen voor energiebesparing), tweede kolom (Bijlage 10): Uittreksel per branche.

De investeringen zijn voornamelijk bouwkundig van aard. Het aanleggen van een kanaal naar buiten met rooster kost voor een kleine compressor (22 kW) ongeveer € 1.100 en voor een grote compressor (73 kW) ongeveer € 1.700.

Aanvullende informatie

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor persluchtinstallaties zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.