Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Optimale regeling van compressor van persluchtsysteem

Proces Perslucht
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - autoschadeherstel, Autobranche - garage en handel, Bouw - bouwbedrijven, Bouw - installatiebedrijven, Bouw - schilders en onderhoud, Bouwmaterialen - beton, Grafische industrie, Handel en distributie, Industrie - hout en meubel, Industrie - metalektro, Industrie - papier en karton(waren), Industrie - rubber en kunststof, Industrie - verf en drukinkt, Onderwijs, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Voedingsindustrie - overig, Zorg - ziekenhuizen

Beschrijving

Energetisch gezien is het optimaal als de compressor uitgezet wordt als er geen vraag naar perslucht is. Deze aan/uit-regeling is meestal niet mogelijk, omdat de motor bij een te hoog aantal schakelingen per dag hard slijt. Om die reden heeft de compressor een nullast-stand, waarin de motor draait maar er geen perslucht geleverd wordt. In nullast verbruikt de compressor 10 tot 35% elektriciteit van het verbruik bij vollast. Nullast moet daarom zoveel mogelijk worden beperkt.

De voorkeursvolgorde van de regelingen bij een installatie met één compressor is als volgt:

 1. Aan/uit-regeling
  Toepasbaar als het maximaal aantal schakelingen van de motor niet overschreden wordt, bijvoorbeeld bij een constante persluchtvraag.
 2. Frequentieregeling (ook wel toerenregeling genoemd)
  Als de motor, die de compressor aandrijft, op frequentie geregeld wordt, kan de capaciteit binnen bepaalde grenzen precies worden afgestemd op de persluchtvraag. Frequentieregeling is alleen rendabel bij een sterk fluctuerende persluchtvraag of in cascade systemen. Op moderne pompen kan een externe frequentieregeling geplaatst worden. Deze regeling is meestal kostbaar en niet rendabel. Vraag aan uw leverancier of de pomp hiervoor geschikt is.
 3. Vollast/nullast/uit-regeling
  De motor wordt zo geregeld dat hij wordt uitgeschakeld als hij een vaste periode op nullast gedraaid heeft. De regeling kan een alternatief zijn als aan/uit-regeling en frequentieregeling niet haalbaar zijn en er wat langere periodes zijn waarin geen perslucht gevraagd wordt.
 4. Vollast/nullast-regeling
  Bij deze regeling draait de motor op vollast als er vraag is, en als er geen vraag is draait hij op nullast. Hij wordt toegepast als geen van de bovenstaande regelingen haalbaar zijn, meestal als de compressor voor meer dan 80% van zijn capaciteit gebruikt wordt.

Bij meerdere compressoren is het mogelijk om één compressor van frequentieregeling te voorzien en de rest aan/uit te regelen. Door een cascadeschakeling van de compressoren wordt het dan mogelijk over het hele regelbereik op frequentie te regelen. De netdruk blijft hierdoor zeer stabiel en er staan nooit teveel compressoren bij.

Toepasbaarheid

De toepasbaarheid is afhankelijk van de persluchtvraag. Een frequentieregeling is interessant voor nieuw aan te schaffen compressoren.

Milieu aspecten

 • Een frequentiegeregelde compressor bespaart 10 tot 25% op het elektriciteitsverbruik van de compressor. De besparing is afhankelijk van het vermogen van de compressor, het aantal draaiuren per jaar en het percentage dat in deellast gedraait wordt.
 • Een vollast/nullast/uit-regeling levert een energiebesparing op van 2 tot 10%.

Financiële aspecten

De meerkosten van deze energiezuinige optie verdienen zich op een natuurlijk moment binnen 5 jaar terug als installatie minimaal 1.100 uren in nullast per jaar (4 uur per werkdag) draait. Een natuurlijk moment is in dit geval als de huidige compressor aan vervanging toe is.

De meerkosten van een frequentieregelaar liggen tussen de €100 en €200 per kW. Een vollast/nullast/uit regeling kost € 90.Bij meerdere compressoren in cascade-opstelling kan de terugverdientijd afnemen tot 2 jaar.

Aanvullende informatie

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor persluchtinstallaties zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stimular, Infomil, Kennisbank Energiebesparing en Winst

Naam: Rob Burgerhoudt Bedrijfsnaam: Benjamin Industries BV Datum: 13 oktober 2012 Benjamin Industries heeft een toerengeregelde compressor aangeschaft. Daarmee besparen we op jaarbasis € 4.600,- aan energiekosten. Met inruil van onze bestaande compressor hebben we uiteindelijk € 10.000,- betaald. Door toepassing van de Energie-investeringsaftrek is het nieuwe apparaat in twee jaar terugverdiend”

bron: Energiecentrum, 2012
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.