Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Detecteer en repareer perslucht lekkages

Beschrijving

Ieder leidingnet verliest perslucht. Detecteer en repareer perslucht lekkages, en voorkom ze door goed onderhoud.

Detecteren

 1. Lekken in de persluchtleidingen maken een sissend geluid. Daarom zijn ze – met name buiten werktijd – vrij makkelijk op te sporen.
 2. In een ruimte met andere geluidsbronnen, kan opsporing op gehoor moeilijk zijn. In die gevallen kan een ultrasoon detectie apparaat gebruikt worden.
 3. Bij grote installaties is het zinvol eenmaal per maand de omvang van de lekverliezen vast te stellen. Als voor de vaststelling een extra werkonderbreking nodig is, is een lagere frequentie redelijk. De omvang van de lekverliezen kan het eenvoudigst worden bepaald als alle persluchtverbruikers zijn afgesloten. Het persluchtverbruik is dan gelijk aan de lekverliezen. Als het leidingnet is voorzien van een flowmeter kan dit direct worden afgelezen.

Repareren

Reparatie kan eenvoudig plaatsvinden door het lekkende onderdeel geheel of gedeeltelijk te vervangen. Voorbeelden van onderdelen waarin lekken relatief vaak voorkomen zijn slangen, koppelingen, kleppen, afdichtingen in flensverbindingen, aansluiting van filters en drogers en de condensaatafvoer.

Voorkomen

Een aantal suggesties om lekkages in het persluchtnet te voorkomen zijn:

 • Besteed bij het onderhoud extra aandacht aan koppelingen en repareer deze onmiddellijk bij falen.
 • Vervang slangen tijdig.
 • Sla geen gevaarlijke stoffen (bijv. zuren) op in de buurt van het persluchtnet. Deze stoffen kunnen de slangen en koppelingen aantasten.
 • Ontkoppel slangen en gereedschap na gebruik en berg ze op. Dat voorkomt beschadigingen en dus lekverliezen.
 • Verlaag de relatieve vochtigheid van de perslucht. Bij een verlaagd vochtgehalte gaan de koppelingen minder snel roesten en komen er geen roestdeeltjes in het persluchtnet. De roestdeeltjes tasten ook de waaier van de compressor aan.

Toepasbaarheid

De maatregelen zijn algemeen toepasbaar bij ieder bedrijf met een persluchtsysteem.

Milieu aspecten

Perslucht is een dure vorm van energie. Regelmatig onderhoud kan een energiebesparing tot 20% van het totale energieverbruik van de compressor tot gevolg hebben.

 • Het comprimeren van één m3 lucht kost 0,1 kWh. Als een compressor gedurende 10 uur per dag 6 m3 lucht per minuut produceert, verbruikt het apparaat op jaarbasis 90.000 kWh. Als het lekverlies 10% bedraagt, kan het totaal verbruik met 9000 kWh teruggedrongen worden.
 • Vaak gaat via lekken in een persluchtsysteem 10% energie verloren.

Financiële aspecten

Met reparatie van lekkages is direct geld te verdienen. Bij een druk van 7 bar en 2.500 bedrijfsuren kost een lek van 1 mm2 1.000 kWh ofwel € 130,‐ per jaar. Bij 3 mm is dat 10.500 kWh ofwel € 1.350,‐ per jaar.

Aanschaf van een ultrasoon detectieapparaat, dat lekken op kan sporen terwijl uw productie doorgaat, kost € 800,‐ tot € 2.000,‐.

Bron: Stichting Stimular

Naam: Rob Burgerhoudt Bedrijfsnaam: Benjamin Industries BV Datum: 13 oktober 2012 We hebben voor € 1.200,- een luchtlekdectectiemeter aangeschaft om zelf luchtlekken te detecteren. Daarnaast hebben we voor € 1.500,- nieuwe koppelingen, slangen en luchtpistolen aangeschaft.

Ook is het bedieningsgemak van onze ponsmachines verbeterd. Een medewerker kan op het moment dat hij de stroom van de machine uitschakelt, ook makkelijk de luchtkraan dichtdraaien.

Met een investering van circa € 3.000,- besparen we op jaarbasis € 10.000,-. Dat is snel verdiend.

bron: Energiecentrum, 2012
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.