Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gebruik restwarmte compressor

Branche: Autobranche, Bouw - bouwbedrijven, Bouw - installatiebedrijven, Grafische industrie, Hout- en meubelindustrie, Metalektro, Overige branches
Proces: perslucht
Thema: Brandstoffen

Beschrijving

Gemiddeld wordt 3 tot 5% van de energie die een compressor gebruikt direct nuttig gebruikt. De overige energie wordt omgezet in warmte (bij de compressor zelf, bij de oliekoeler in het geval van een oliegeïnjecteerde compressor, bij de elektromotor of de nakoeler). Die warmte is nuttig te gebruiken. Om deze warmte te kunnen benutten moet er behoefte zijn aan warme lucht of warm water als de compressor draait.

Nuttige toepassingen zijn:

  • Ruimteverwarming: met een flexibele kap op de luchtafvoer van de compressorruimte kan in de winter de warme lucht uit de compressorruimte direct in de werkruimte worden geblazen.
  • Drogen van producten
  • Opwarmen van de spuitcabine
  • Voorverwarmen van verbrandingslucht
  • Voorverwarming van tap-, proces- of waswater

De warmte kan:

  1. rechtstreeks gebruikt worden
  2. via een warmtewisselaar worden overgedragen. De temperatuur kan met een warmtepomp verhoogd worden.

In de zomer wordt de warme lucht ongebruikt naar buiten geleid.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar bij ieder bedrijf met een persluchtsysteem. Het best toepasbaar is het rechtstreeks in de werkplaats inblazen van de restwarmte. Bij persluchtsystemen >20 kW is een warmteterugwinsysteem met warmtewisselaar interessant.

Milieu aspecten

Bij elke m3 per minuut vrij aangezogen lucht komt 5 à 6 kW warmte vrij. Nuttig gebruik van warmte bespaart voor elke 10 kWh verbruik van de installatie 1 m3 aardgas. Voor een compressor van 10 kW die in het stookseizoen 9 uur per dag met gemiddeld 50% benut vermogen aan staat is de besparing 25 weken * 5 dagen/week * 9 uur/dag * 0,5 * 1 m3 aardgas = 550 m3 aardgas.

Financiële aspecten

De investeringskosten zijn sterk afhankelijk van de wijze van toepassing vaan de restwarmte. Bij direct in een werkruimte blazen van de warmte: bouwtechnische kosten, € 1.000,- en € 2.000,-. De kosten voor een warmtewisselaar zijn een veelvoud.

Een warmtewisselaar voor het terugwinnen van warmte die vrijkomt bij persluchtinstallaties staat op de Energielijst 2013 (code 220813) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 41,5% (2013) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.agentschapnl.nl/eia

Bron: Stichting Stimular

 
Voeg uw reactie toe
Uw naam:
Bedrijfsnaam:
Homepage:
Email:
(optioneel, wordt niet getoond)
Telefoonnummer:
(optioneel, wordt niet getoond)
Reactie:
Type hier de code uit het plaatje hiernaast.