Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gebruik restwarmte compressor

Proces Perslucht
Thema Brandstoffen
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - autoschadeherstel, Autobranche - garage en handel, Autobranche - wasinrichting, Bouw - bouwbedrijven, Bouw - installatiebedrijven, Detailhandel - tankstations, Grafische industrie, Handel en distributie, Industrie - hout en meubel, Industrie - metalektro, Industrie - papier en karton(waren), Industrie - rubber en kunststof, Industrie - verf en drukinkt, Onderwijs, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Voedingsindustrie - overig, Zorg - ziekenhuizen

Beschrijving

Een compressor gebruikt 3 tot 5% van de elektriciteit nuttig (voor luchtdruk). De overige energie wordt omgezet in warmte (bij de compressor zelf, bij de oliekoeler in het geval van een oliegeïnjecteerde compressor, bij de elektromotor of de nakoeler). Die warmte is nuttig te gebruiken.

Om deze warmte te kunnen benutten moet er behoefte zijn aan warme lucht of warm water als de compressor draait. Nuttige toepassingen zijn:

  • Ruimteverwarming: met een flexibele kap op de luchtafvoer van de compressorruimte kan in de winter de warme lucht uit de compressorruimte direct in de werkruimte worden geblazen.
  • Drogen van producten
  • Opwarmen van de spuitcabine
  • Voorverwarmen van verbrandingslucht
  • Voorverwarming van tap-, proces- of waswater
  • Voorverwarming water lagetemperatuurverwarming (LTV)

De warmte kan:

  1. rechtstreeks gebruikt worden
  2. via een warmtewisselaar worden overgedragen. De temperatuur kan met een warmtepomp verhoogd worden.

In de zomer wordt de warme lucht ongebruikt naar buiten geleid.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar bij ieder bedrijf met een persluchtsysteem. Het best toepasbaar is het rechtstreeks in de werkplaats inblazen van de restwarmte. Bij persluchtsystemen >20 kW en 1.400 vollast uur-equivalenten is een warmteterugwinsysteem met warmtewisselaar interessant.

Milieu aspecten

Nuttig gebruik van warmte bespaart voor elke 10 kWh verbruik van de installatie 1 m3 aardgas. Als u deze warmte de helft van het jaar (stookseizoen) kunt benutten scheelt dat bij een compressor met een gemiddeld aantal draaiuren (1.000 tot 1.500) ruim 500 m3 aardgas per jaar. Berekening: 25 weken * 5 dagen/week * 9 uur/dag * 0,5 (benuttingsgraad) * 1 m3 aardgas = 562 m3 aardgas.

Financiële aspecten

De investeringskosten zijn sterk afhankelijk van de wijze van toepassing van de restwarmte. Bij direct in een werkruimte blazen van de warmte zijn de bouwtechnische kosten € 1.000 tot € 2.000. Het aanleggen van een kanaal (van zo’n 5 meter) voor de warme lucht met kleppen voor zomer- en winterstand kost ongeveer € 3.500. De kosten voor een warmtewisselaar zijn een veelvoud.

Op en zelfstandig moment, bij wijze van spreken morgen, is de terugverdientijd minder dan 5 jaar bij 1.400 uur equivalenten van vollasturen en een afstand van < 3 meter tot de te verwarmen ruimte.

Een warmtewisselaar voor het terugwinnen van warmte die vrijkomt bij persluchtinstallaties staat op de Energielijst (2018, code 220813) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 54,5% (2018) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Warmtepompen voor het nuttig aanwenden van warmte voor processen staan op de Energielijst (2018, code 221103) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 54,5% (2018) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Warmtepompen komen in aanmerking voor Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). U kunt subsidie krijgen voor een deel van de investeringskosten. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 500 en € 2.500. U komt niet in aanmerking voor ISDE als u voor dit apparaat ook EIA gebruikt. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/isde.

Bron: Stichting Stimular

Naam: Marcel Overbeek Bedrijfsnaam: Verstegen Spices & Sauces Datum: 31 december 2006 De warmte van onze persluchtcompressoren wordt gebruikt voor het opwarmen van waswater voor de containerreiniging.
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.