Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gebruik restwarmte compressor

Proces Perslucht
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - autoschadeherstel, Autobranche - garage en handel, Autobranche - wasinrichting, Bouw - bouwbedrijven, Bouw - installatiebedrijven, Bouw - schilders en onderhoud, Bouwmaterialen - beton, Detailhandel - tankstations, Grafische industrie, Handel en distributie, Industrie - hout en meubel, Industrie - metalektro, Industrie - papier en karton(waren), Industrie - rubber en kunststof, Industrie - verf en drukinkt, Onderwijs, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Voedingsindustrie - overig, Zorg - ziekenhuizen

Beschrijving

Een compressor gebruikt 3 tot 5% van de elektriciteit nuttig (voor luchtdruk). De overige energie wordt omgezet in warmte (bij de compressor zelf, bij de oliekoeler in het geval van een oliegeïnjecteerde compressor, bij de elektromotor of de nakoeler). Om de compressor van deze warmte te ontdoen moet gekoeld worden. Dit kan gedaan worden met lucht (luchtgekoelde compressoren) of met water (watergekoelde compressoren). De restwarmte die tijdens gebruik van de compressor wordt overgebracht op de lucht of het water is vervolgens nuttig te gebruiken in een ander (bedrijfs)proces.

1. Toepassingen met warme lucht:

 • Ruimteverwarming: met een flexibele kap op de luchtafvoer van de compressorruimte kan in de winter de warme lucht uit de compressorruimte direct in de werkruimte worden geblazen.
 • Drogen van producten
 • Opwarmen van de spuitcabine
 • Voorverwarmen van verbrandingslucht

2. Toepassingen met warm water:

 • Voorverwarming van tap-, proces- of waswater
 • Voorverwarming water lagetemperatuurverwarming (LTV)

De warmte kan rechtstreeks gebruikt worden of via een warmtewisselaar worden overgedragen (tot wel 70°C). De temperatuur kan bovendien met een warmtepomp verhoogd worden. Als er geen behoefte is aan de warmte, is het van belang dat een voorziening zorg draagt voor de afvoer van de warmte naar buiten.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar bij ieder bedrijf met een persluchtsysteem. Het best toepasbaar is het rechtstreeks in de werkplaats inblazen van de restwarmte. Bij persluchtsystemen >20 kW en 1.400 vollast uur-equivalenten is een warmteterugwinsysteem met warmtewisselaar interessant.

Milieu aspecten

Nuttig gebruik van warmte bespaart voor elke 10 kWh verbruik van de installatie 1 m3 aardgas. Als u deze warmte de helft van het jaar (stookseizoen) kunt benutten scheelt dat bij een compressor met een gemiddeld aantal draaiuren (1.000 tot 1.500) ruim 500 m3 aardgas per jaar. Berekening: 25 weken * 5 dagen/week * 9 uur/dag * 0,5 (benuttingsgraad) * 1 m3 aardgas = 562 m3 aardgas.

Financiële aspecten

1. Voor het toepassen van warme lucht verdient deze maatregel zich binnen 5 jaar terug als:

 • het aantal equivalenten van vollasturen minimaal 1.400 uur is (ter indicatie, 10 uur per werkdag in het stookseizoen);
 • de afstand tot de te verwarmen ruimte minder dan 3 meter is;
 • de inrichting jaarlijks minder dan 170.000 m3 aardgas gebruikt. Bij een hoger aardgasverbruik (>= 170.000 m3) zijn de terugverdientijden (± 25%) langer vanwege de lage energiebelasting en dus lage kosten per m3 aardgas.

2. Voor het toepassen van warm water verdienen de meerkosten van deze energiezuinige optie zich op een natuurlijk moment binnen vijf jaar terug als:

 • het vermogen van de compressor (in kW) vermenigvuldigd met aantal equivalenten van vollasturen (in uur per jaar) minimaal 40.000 (kWh per jaar) is;
 • de warmtebehoefte per jaar overeen komt met minimaal 300 m3 warmtapwater van 65°C;
 • de inrichting jaarlijks minder dan 170.000 m3 aardgas gebruikt. Bij een hoger aardgasverbruik (>= 170.000 m3) zijn de terugverdientijden (± 25%) langer vanwege de lage energiebelasting en dus lage kosten per m3 aardgas.

Let op: deze maatregel verdient zich dus altijd binnen 5 jaar terug wanneer toegepast voor warme lucht. Voor warm water verdient deze maatregel zich alleen binnen 5 jaar terug op een natuurlijk moment, in dit geval als de huidige persluchtcompressor aan vervanging toe is.

De investeringskosten zijn sterk afhankelijk van de wijze van toepassing van de restwarmte. Bij direct in een werkruimte blazen van de warmte zijn de bouwtechnische kosten € 1.000 tot € 2.000. Het aanleggen van een kanaal voor de warme lucht met kleppen voor zomer- en winterstand kost ongeveer € 3.500. De kosten voor een warmtewisselaar zijn een veelvoud.

Een warmtewisselaar voor het terugwinnen van warmte die vrijkomt bij persluchtinstallaties staat op de Energielijst (2018, code 220813) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 54,5% (2018) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Warmtepompen voor het nuttig aanwenden van warmte voor processen staan op de Energielijst (2018, code 221103) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 54,5% (2018) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Warmtepompen komen in aanmerking voor Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). U kunt subsidie krijgen voor een deel van de investeringskosten. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 500 en € 2.500. U komt niet in aanmerking voor ISDE als u voor dit apparaat ook EIA gebruikt. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/isde.

Aanvullende informatie

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor persluchtinstallaties zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil, Kennisbank Energiebesparing en Winst

Naam: Marcel Overbeek Bedrijfsnaam: Verstegen Spices & Sauces Datum: 31 december 2006 De warmte van onze persluchtcompressoren wordt gebruikt voor het opwarmen van waswater voor de containerreiniging.
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.