Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gebruik restwarmte compressor

Proces Perslucht
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - autoschadeherstel, Industrie - hout en meubel, Bouw - bouwbedrijven, Onderwijs, Handel en distributie, Bouwmaterialen - beton, Detailhandel - tankstations, Bouw - installatiebedrijven, Grafische industrie, Voedingsindustrie - overig, Zorg - ziekenhuizen, Bouw - schilders en onderhoud, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Industrie - rubber en kunststof, Autobranche - garage en handel, Industrie - verf en drukinkt, Industrie - papier en karton(waren), Autobranche - wasinrichting

Beschrijving

Een compressor gebruikt 3 tot 5% van de elektriciteit nuttig (voor luchtdruk). De overige energie wordt omgezet in warmte (bij de compressor zelf, bij de oliekoeler in het geval van een oliegeïnjecteerde compressor, bij de elektromotor of de nakoeler). Om de compressor van deze warmte te ontdoen moet gekoeld worden. Dit kan gedaan worden met lucht (luchtgekoelde compressoren) of met water (watergekoelde compressoren). De restwarmte die tijdens gebruik van de compressor wordt overgebracht op de lucht of het water is vervolgens nuttig te gebruiken in een ander (bedrijfs)proces.

1. Toepassingen met warme lucht:

  • Ruimteverwarming: met een flexibele kap op de luchtafvoer van de compressorruimte kan in de winter de warme lucht uit de compressorruimte direct in de werkruimte worden geblazen.
  • Drogen van producten
  • Opwarmen van de spuitcabine
  • Voorverwarmen van verbrandingslucht

2. Toepassingen met warm water:

  • Voorverwarming van tap-, proces- of waswater
  • Voorverwarming water lagetemperatuurverwarming (LTV)

De warmte kan rechtstreeks gebruikt worden of via een warmtewisselaar worden overgedragen (tot wel 70°C). De temperatuur kan bovendien met een warmtepomp verhoogd worden. Als er geen behoefte is aan de warmte, is het van belang dat een voorziening zorg draagt voor de afvoer van de warmte naar buiten.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar bij ieder bedrijf met een persluchtsysteem. Het best toepasbaar is het rechtstreeks in de werkplaats inblazen van de restwarmte. Bij persluchtsystemen >20 kW en 1.400 vollast uur-equivalenten is een warmteterugwinsysteem met warmtewisselaar interessant.

Zie voor compressoren van koel- of vriesinstallatie tip Gebruik restwarmte koel- of vriesinstallatie.

Milieu aspecten

Nuttig gebruik van warmte bespaart voor elke 10 kWh verbruik van de installatie 1 m3 aardgas. Als je deze warmte de helft van het jaar (stookseizoen) kunt benutten scheelt dat bij een compressor met een gemiddeld aantal draaiuren (1.000 tot 1.500) ruim 500 m3 aardgas per jaar. Berekening: 25 weken * 5 dagen/week * 9 uur/dag * 0,5 (benuttingsgraad) * 1 m3 aardgas = 562 m3 aardgas.

Financiële aspecten

De investeringskosten zijn sterk afhankelijk van de wijze van toepassing van de restwarmte. Bij direct in een werkruimte blazen van de warmte zijn de bouwtechnische kosten € 1.000 tot € 2.000. Het aanleggen van een kanaal voor de warme lucht met kleppen voor zomer- en winterstand kost ongeveer € 3.500. De kosten voor een warmtewisselaar zijn een veelvoud.

Een warmtewisselaar voor het terugwinnen van warmte die vrijkomt bij persluchtinstallaties staat op de Energielijst (2019, code 220813) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Warmtepompen voor het nuttig aanwenden van warmte voor processen staan op de Energielijst (2019, code 221103) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Warmtepompen komen in aanmerking voor Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Je kunt subsidie krijgen voor een deel van de investeringskosten. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 500 en € 2.500. Je komt niet in aanmerking voor ISDE als je voor dit apparaat ook EIA gebruikt. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/isde.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor persluchtinstallaties zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Naam: Bedrijfsnaam: Agrifirm Website: https://www.alupgrassair.nl/nl-nl/News/News6 Datum: 15 September 2015 Bij veevoeder Agrifirm Veghel zijn de 30 jaar oude compressoren vervangen door onder meer frequentiegeregelde persluchtinstallaties. Ook de installaties in Oss en Wanssum werden vervangen. Hierdoor nam de bedrijfszekerheid toe en het energieverbruik daalde aanzienlijk, mede door ingenieus hergebruik van vrijkomende warmte.

“Om onze groei te continueren moeten wel naast een hoge kwaliteitsstandaard scherp op onze kosten letten. Dit betekent dat we jaarlijks investeren in efficiëntere bedrijfsprocessen met een korte terugverdientijd. De ruim twee ton besteding van persluchtinstallaties is er één van.”

Agrifirm gebruikt voor alle processen perslucht; van het openen en sluiten van de kleppen onder de mengers tot aan het doseren van de juiste hoeveelheid grondstoffen. De vrijkomende restwarmte van de frequentiegeregelde compressor wordt doorgesluisd naar de tankenhal. Hierin moet de temperatuur hoog liggen voor de opslag van diverse oliën. Met de restwarmte van de andere twee compressoren verhit de Veghelse productielocatie het aanvoerwater voor de stoomketel, die voor de start van het persproces zorgt voor het verwarmen van het meelmengsel. “Een ruwe schatting is dat we met de nieuwe installatie in totaal circa 40% energie besparen.”

Bron: ALUP GrassAir Kompressoren
Naam: Marcel Overbeek Bedrijfsnaam: Verstegen Spices & Sauces Datum: 31 December 2006 De warmte van onze persluchtcompressoren wordt gebruikt voor het opwarmen van waswater voor de containerreiniging.
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.