Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Compartimenteer grote ruimtes

Beschrijving

Ruimtes die onderling verbonden zijn maar verschillende functies en klimaateisen hebben, worden van elkaar gescheiden met flappen, snelsluitende deuren of losse wanden. Met name ruimtes waar een deel gebruikt wordt om wagens te lossen, of waar voor opslag van goederen strengere of minder strenge klimaateisen gesteld worden, moeten bij voorkeur gecompartimenteerd worden.

Toepasbaarheid

In grote ruimtes of aaneengesloten ruimtes met onderling verschillende klimaateisen.

Milieu aspecten

Door de compartimentering kan op geconcentreerde wijze aan de warmte- of koudebehoefte worden voldaan en wordt dus minder ruimte nodeloos verwarmd of gekoeld. Dat betekent altijd een energiebesparing.

Financiële aspecten

Afhankelijk van de toepassing. Snelsluitende loopdeuren kosten ca. € 3.000,‐. De terugverdientijd is afhankelijk van het gebruik en de oppervlakte van de toegangsopening.

Bron: Infomil

Naam: Reza Simi Bedrijfsnaam: Beachclub Havana Datum: 23 September 2013 We namen het paviljoen in 2005 over. Het oude pand hebben we gesloopt en daarna hebben we een nieuw pand gebouwd. Tijdens het hele bouwproces is rekening gehouden met energiebesparing en duurzaamheid. De serre is apart afsluitbaar waardoor we flink minder hoeven te stoken in rustige tijden. De warme en koude keuken zijn gescheiden, waardoor apparatuur veel energie-efficiënter werkt. Ook is onze koelcel de ingang naar onze vriescel; hierdoor ontsnapt er veel minder koude bij het openen van de vriescel.

bron: duurzaamMKB.nl
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.