Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Energiezuinige hekwerkverlichting

Beschrijving

Hekwerkverlichting moet het onmogelijk maken dat personen ongezien in het donker over het hekwerk klimmen, of dat zij een opening in het hekwerk maken om zich toegang te verschaffen. In het verticale vlak van het hekwerk is daarom een verlichtingsniveau nodig van circa 4 lux. Ook moet een smalle strook grond voor het hekwerk worden aangelicht. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van belichting van bovenaf of van onderaf. Kleurherkenning is niet noodzakelijk, daarom kan volstaan worden met een lamp met minder kleurweergave.

Toepasbaarheid

Bedrijven met een hekwerk dat moet worden voorzien van verlichting. De volgende lampen zijn geschikt als hekwerkverlichting.

Type Energieverbruik Levensduur (uren) Kleurweergave
langwerpige fluorescentielamp (TL) laag 6.000 – 12.500 matig tot goed
(hogedruk)metaalhal(ogen)idelamp hoog 6.000 matig tot goed
hogedrukkwiklamp hoog 7.500 slecht tot matig
led (wit) laag 30.000 – 50.000 slecht tot goed

Zie ook tipMetaalhalogenidelamp.

Milieu aspecten

De koop en verkoop van hogedrukkwiklampen is per 13 april 2015 wettelijk verboden vanwege milieu aspecten. Bij hogedrukkwiklampen ligt het energieverbruik 2,5 tot 3 keer hoger dan bij TL.

Financiële aspecten

De investering is afhankelijk van het aantal lichtpunten en de soort verlichting.

Led-verlichting staat op de Energielijst (2019, code 210506 en 210509) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 25 per 1.000 lumen door de armatuur gegenereerde lichtstroom of € 20 per LED buis. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Bekijk onze suggesties om verlichtingsoffertes te beoordelen.

Bron: Stichting Stimular

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.