Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Ruimte leeg: licht uit door sensor

Beschrijving

In ruimten die niet continu bemenst zijn, zoals een magazijn of een opslagruimte, sanitair, vergaderruimtes en sommige kantoren, kan aan- of afwezigheidsdetectie (ook wel bewegingsmelder) worden geplaatst. Met sensoren wordt vastgesteld of iemand in het vertrek aanwezig is. Is dit niet het geval dan schakelt de verlichting na een bepaalde tijd automatisch uit. In sommige situaties kunt u ook een deurschakelaar gebruiken (met name kasten).

Aanwezigheidsdetectie betekent dat in een ruimte een sensor gemonteerd is die, zodra iemand de ruimte betreedt, het licht aanschakelt. De sensor houdt de verlichting aan tot een bepaalde tijd nadat de ruimte weer verlaten is (uitschakeltijd).

Bij afwezigheidsdetectie moet de verlichting handmatig worden ingeschakeld bij het betreden van de ruimte. Als de sensor geen aanwezigheid meer detecteert in de ruimte, wordt het licht na een bepaalde uitschakeltijd automatisch uitgeschakeld. 

Let op de instelling van het moment van uitschakelen:

  • niet te snel, aangezien een te korte brandduur irritatie bij de aanwezige personen kan veroorzaken.
  • niet te langzaam, omdat de besparing dan gering is.

Toepasbaarheid

In ruimtes die niet continu bemenst zijn. De sensor kan gekoppeld worden aan een armatuur, aan de verlichting in een ruimte of aan de verlichting in het hele gebouw. De sensor kan op alle soorten verlichting (halogeen, TL, traditionele (PL-) spaarlampen, led) toegepast worden.

Let op, zet de tijd niet te krap. Veel aan- en uitschakelen verkort de levensduur van conventionele TL en traditionele spaarlampen sterk.

Milieu aspecten

De besparing is 10 tot 90% op het elektriciteitsverbruik voor verlichting afhankelijk van het gebruikspatroon (lees: van hoe vaak en hoe lang het licht blijft branden).

Financiële aspecten

Afhankelijk van het type bewegingssensor zijn de kosten € 50 tot € 60 excl. installatie en € 100 incl. installatie. € 10 per armatuur in een lichtstraat of -groep is een goede inschatting.

Hoe meer lampen op één sensor geschakeld kunnen worden, hoe groter de energie- en kostenbesparing. Zodra er sprake is van een vermogen van 0,42 KW dan verdient de bewegingssensor zich binnen 5 jaar terug op een zelfstandig moment. 0,42 kW is bijvoorbeeld 3 armaturen met 2 buizen van 58 Watt (incl. voorschakelapparatuur van 12 watt per TL-buis). Bij grotere vermogens per groep kan de terugverdientijd afnemen tot 1 jaar. Een zelfstandig moment is ‘zo snel mogelijk’, in dit geval dus ook als de verlichting nog niet aan vervanging toe is.

Aanwezigheidsdetectie staat op de Energielijst en komen in combinatie met investeringen in nieuwe led-verlichting (2017, code 210506 en 210509) of in bestaande bedrijfsgebouwen (2017, code 210502) daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 55% (2017) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Bron: Infomil

Naam: Bedrijfsnaam: Den Hartog Datum: 01 september 2013 In onze loods hingen 88 TL-bakken die ieder 145 Watt verbruikten, 80 hiervan stonden bijna de hele dag aan. Nu hangen er 48 led-panelen met een verbruik van 58 Watt die aan- en uitgaan door middel van bewegingsmelders. Het licht is alleen maar aan wanneer het aan hoort te staan en op de plek waar het moet branden, dus niet in de hele loods.

Alle verlichting is nu vervangen, van de toiletten tot in de loods. Het vorige gebruik voor de verlichting was geschat op 70.000 kWh per jaar. Na de aanpassingen is dat nog geen 19.000 kWh per jaar, een besparing van meer dan 50.000 kWh per jaar, ja, een hele grote stap.

Bron: Den Hartog, sept. 2013
Naam: De heer Martens Bedrijfsnaam: Holland Diesel Maassluis Datum: 11 mei 2011 In ons oude pand brandden dagelijks 80 TL-buizen in het magazijn, terwijl het licht alleen nodig is als er iets uit het magazijn wordt gehaald. Door het aanbrengen van bewegingssensoren kan zo'n 800 euro per jaar worden bespaard. De bewegingssensoren kosten een paar tientjes per stuk. De investering is dus snel terugverdiend.

Bron: Open bedrijvendagen KvK
Naam: De heer Janssen Bedrijfsnaam: Facilicom Datum: 01 juni 2010 Er zijn geen knopjes meer in het hoofdkantoor van Facilicom, alles werkt op detectie. Voordeel daarvan is dat er alleen licht brandt als er iemand in de ruimte is. Elke werknemer heeft een toegangspas. Als ’s morgens de eerste werknemer van een afdeling binnenkomt, gaan automatisch de lichten in de gangen en gemeenschappelijke ruimtes van die betreffende afdeling aan. En als ’s avonds de laatste werknemer van een afdeling weggaat, gaan alle lichten in de gemeenschappelijke ruimtes weer uit. Dit soort systemen leveren gewoon geld op.
Bron: SenterNovem
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.