Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Zomernachtventilatie

Beschrijving

Ventileer ´s nachts met verse buitenlucht gedurende de warme periode (zomer). Hierdoor koelt het gebouw af, waardoor de binnentemperatuur overdag minder hoog oploopt en dus minder koeling nodig is.

Toepasbaarheid

Het gebouw moet (binnenin) voldoende thermische accumulatie hebben. Dit is het vermogen om warmte op te slaan en dit op een later tijdstip weer af te geven. Vooral steenachtige materialen hebben een redelijk grote thermische accumulatie. Om dit effect te kunnen gebruiken, mag de gebouwmassa niet afgesloten zijn door een gesloten plafond. Een nieuwe ontwikkeling is het toepassen van Phase change materials in een koelplafond of als buffer bij de koelinstallatie.

De ventilatie moet zodanig zijn gedimensioneerd dat 4 tot 6 verversingen per uur mogelijk zijn.

Toepasbaar bij

  • natuurlijk geventileerde gebouwen; de (geïsoleerde) te openen delen in ramen en deuren moeten bij voorkeur worden aangebracht in verschillende verdiepingen en verspreid over verschillende gevels.
  • mechanisch geventileerde gebouwen
    • waar de besparing op de gebouwkoeling groter is dan het meerverbruik aan elektriciteit van de ventilatoren.
    • indien een wtw-systeem aanwezig is moet deze voorzien zijn van een ‘by-pass’, zodat vrije koeling toegepast kan worden (direct koelen van het gebouw met koude buitenlucht). Koel met koude buitenlucht – vrije koeling
    • waar zo de installatie van (extra) elektrische koeling voorkomen kan worden.

Milieu aspecten

Energiebesparing.

Financiële aspecten

Geen extra investeringskosten.

Bron: Infomil

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.