Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Warmtepomp

Beschrijving

Warmtepompen zijn systemen die op efficiënte wijze warmte uit de omgeving onttrekken en deze warmte afgeven op een bruikbaar hoger temperatuurniveau. Ze “pompen” de temperatuur van de warmte omhoog van bijvoorbeeld 10 °C naar 40 °C. Bronnen van warmte kunnen grondwater, ventilatielucht, buitenlucht of oppervlaktewater zijn.

De temperatuur die vrijkomt bij een warmtepomp (ca. 40 °C) is lager dan bij een gewoon cv-systeem. Warmtepompen worden meestal dan ook gecombineerd met Lage Temperatuur afgiftesystemen als vloer- en wandverwarming (LTV, zie de tip Lagetemperatuur­verwarming). Dit levert tevens een hoger comfort op.

De warmtepomp kan ook het warm tapwater leveren.

Behalve elektrisch aangedreven compressiewarmtepompen bestaan er gasmotor aangedreven compressiewarmtepompen en gasgestookte absorptiewarmtepompen (zie tip Gasabsorptie­warmtepomp).

Toepasbaarheid

Bij vervanging bestaand warmtesysteem, nieuwbouw of grote renovatie. Een warmtepomp werkt op krachtstroom. Deze aansluiting moet dus aanwezig zijn.

Milieu aspecten

Een warmtepomp is ca. 50% energiezuiniger dan een HR-ketel.

Financiële aspecten

De kosten liggen tussen € 700 en € 12.000 afhankelijk van het soort systeem en de capaciteit. De jaarlijkse energiekosten zijn circa de helft van een HR-ketel.

Warmtepompen staan op de Energielijst (2019, code 211103 en 211104) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Alleen de warmtepompen die binnen hun technische uitvoeringsvorm het hoogste rendement hebben (uitgedrukt in COP, coëfficiënt of performance) komen in aanmerking voor de EIA. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Warmtepompen komen in aanmerking voor Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Je kunt subsidie krijgen voor een deel van de investeringskosten. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 500 en € 2.500. Je komt niet in aanmerking voor ISDE als je voor dit apparaat ook EIA gebruikt. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/isde.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Naam: Bedrijfsnaam: L.A.N.X. Website: https://www.duurzaamgebouwd.nl/projecten/20170522-amsterdamse-studentenvereniging-sluit-gaskraan Datum: 07 August 2017 De Amsterdamse studentenvereniging L.A.N.X. heeft de gaskraan dichtgedraaid. Warmtepompen en restwarmte uit de bierkoeling zorgen nu voor de verwarming van de 3 monumentale panden in hartje Amsterdam.
De sterk verouderde luchtbehandelingsinstallatie is vervangen. Met dezelfde hoeveelheid elektra bespaart de vereniging zo'n 36.000 m3 gas.

Bron: Duurzaam gebouwd
Naam: Paul Otter Bedrijfsnaam: Incassade Deurwaarders en Incasso Datum: 31 December 2005 In 2004 besloten wij een nieuw hoofdkantoor in Leeuwarden te laten bouwen. Daarbij hebben we ervoor gekozen het te verwarmen met een warmtepomp. Nu hoeven we geen gas meer te gebruiken en zijn we veel minder energie kwijt aan koeling en verwarming. Bovendien is het prettig: de warmte of koeling komt van onderaf en zorgt daardoor voor een veel natuurlijkere overgang van koud naar warm.

bron: www.mkbservicedesk.nl/energiebesparen
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.