Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Gebruik restwarmte vacuümsysteem

Proces Vacuümnet
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Bouw - bouwbedrijven, Handel en distributie, Bouw - installatiebedrijven, Grafische industrie, Bouw - schilders en onderhoud, Bouw - gemeentewerven, Industrie - rubber en kunststof, Industrie - verf en drukinkt, Industrie - papier en karton(waren)

Beschrijving

Een groot deel van de warmte die vrijkomt bij de pomp van een vacuümsysteem is beschikbaar voor nuttig gebruik. De warmte komt vrij bij de elektromotor en de pomp en in sommige gevallen bij de luchtuitlaat.

  1. Deze warmte komt meestal in de vorm van warme lucht vrij. Warme lucht wordt optimaal gebruikt als er een toepassing is die altijd warmte vraagt als de pomp in bedrijf is, bijvoorbeeld een droogproces. Warme lucht kan ook worden ingezet voor ruimteverwarming. Nadeel is dat de warmtevraag voor ruimteverwarming er niet het hele jaar is. In de zomer wordt de warme lucht dus niet gebruikt. Het is vaak eenvoudig de lucht naar de te verwarmen ruimte leiden met een luchtkanaal en een ventilator.
  2. Voor warm water hoeft de vraag niet precies gelijktijdig te zijn met het aanbod van warmte, omdat warm water opgeslagen kan worden in een buffer. Warm water kan gebruikt worden in een proces, als wasserijwater of water voor schoonmaak. Soms kan bijverwarmen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om aan hygiënische eisen te voldoen (minimale temperatuur).

Toepasbaarheid

De maatregel is vooral interessant bij centrale opwekking. Voorwaarde is dat er behoefte is aan warme lucht of warm water op de momenten dat de pomp draait.

Milieu aspecten

Energiebesparing.

Financiële aspecten

Deze maatregel verdient zich binnen 5 jaar terug als:

  • de bedrijfstijd minimaal 250 bedrijfsuren per jaar is;
  • er bouwtechnische mogelijkheid is tot een luchtkanaal naar de te verwarmen ruimte.

Een warmtewisselaar voor het benutten van afvalwarmte voor gebouwverwarming (2019, code 210803) of in het proces (2019, code 220814) staat op de Energielijst en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Aanvullende informatie

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor elektrische apparatuur zijn de DBO-maatregelen:

  • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. Zie tip Zet apparatuur uit buiten werktijd
  • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
  • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
  • Uitvoeren van preventief onderhoud.

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil, Kennisbank Energiebesparing en Winst

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.