Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Ondersteuningsventilator in hoge ruimtes

Beschrijving

Een ondersteuningsventilator aan het plafond blaast warme lucht van boven in een ruimte naar beneden naar werkplekniveau. De inregeling is bijzonder kritisch. Als de ventilatoren te langzaam draaien werkt het systeem niet, maar ook niet als de ventilatoren te snel draaien (omdat dan op werkniveau een “koude wind” kan gaan waaien).

Toepasbaarheid

Een ondersteuningsventilator verbetert de warmteverdeling in hoge ruimtes (bijv. werkplaatsen) met luchtverwarming of een temperatuurgradiënt groter dan 0,5 °C per meter.
Een ondersteuningsventilator werkt niet bij stralingsverwarming.

Let op: een ondersteuningsventilator is niet geschikt voor een hal waar vervuilende gassen, zoals las- of lijmdamp, aanwezig zijn.

Milieu aspecten

Eén ventilator bedient ongeveer een aardgasverbruik van 6.000 m3 aardgas per jaar. De besparing is 10% ofwel 600 m3 aardgas per jaar. Het meerverbruik elektriciteit is naar schatting 450 kWh per jaar.

Financiële aspecten

Een ondersteuningsventilator kost € 1.250 (incl. montage). Bij meerdere ventilatoren zijn ze goedkoper (schatting € 850 per stuk) i.v.m. minderkosten voor de regeling. De terugverdientijd is over het algemeen 3 tot 5 jaar als

  • het aardgasverbruik minder dan 170.000 m3 per jaar is; (Bij een hoger aardgasverbruik zijn de terugverdientijden (± 25%) langer vanwege de lage energiebelasting en dus lage kosten per m3 aardgas.)
  • de temperatuur boven in de hal minimaal 4 °C hoger is dan op werkniveau.

Steunventilatoren voor ruimten hoger dan 5 meter staan op de Energielijst (2017, code 210103) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 55% (2017) van het investeringsbedrag (inclusief montage) ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Bron: Infomil

Naam: De heer Martens Bedrijfsnaam: Holland Diesel Maassluis Datum: 11 mei 2011 Aan het plafond van de werkplaats zijn ventilatoren aangebracht om de opstijgende warme lucht naar de werkvloer te brengen.

Bron: Open bedrijvendagen KvK
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.