Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Ondersteuningsventilator in hoge ruimtes

Beschrijving

Een ondersteuningsventilator aan het plafond blaast warme lucht van boven in een ruimte naar beneden naar werkplekniveau. De inregeling is bijzonder kritisch. Als de ventilatoren te langzaam draaien werkt het systeem niet, maar ook niet als de ventilatoren te snel draaien (omdat dan op werkniveau een “koude wind” kan gaan waaien).

Toepasbaarheid

Een ondersteuningsventilator verbetert de warmteverdeling in hoge ruimtes (bijv. werkplaatsen) met luchtverwarming of een temperatuurgradiënt groter dan 0,5 °C per meter.
Een ondersteuningsventilator werkt niet bij stralingsverwarming.

Let op: een ondersteuningsventilator is niet geschikt voor een hal waar vervuilende gassen, zoals las- of lijmdamp, aanwezig zijn.

Milieu aspecten

Eén ventilator bedient ongeveer een aardgasverbruik van 6.000 m3 aardgas per jaar. De besparing is 10% ofwel 600 m3 aardgas per jaar. Het meerverbruik elektriciteit is naar schatting 450 kWh per jaar.

Financiële aspecten

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Steunventilatoren voor ruimten hoger dan 4 meter staan op de Energielijst (2019, code 210103) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag (inclusief montage) ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor ruimteverwarming zijn de DBO-maatregelen:

Bron: Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Naam: De heer Martens Bedrijfsnaam: Holland Diesel Maassluis Datum: 11 May 2011 Aan het plafond van de werkplaats zijn ventilatoren aangebracht om de opstijgende warme lucht naar de werkvloer te brengen.

Bron: Open bedrijvendagen KvK
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.