Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Waterzijdig inregelen van verwarmingsinstallatie

Beschrijving

Waterzijdig inregelen zorgt ervoor dat water met de goede snelheid door de radiatoren en vloerverwarming stroomt en deze daardoor genoeg tijd hebben om de warmte van het water af te geven. Dit zorgt voor minder energieverbruik en minder comfortklachten.

Bij waterzijdig inregelen worden de volgende onderdelen goed op elkaar afgestemd: radiatorkranen, voetventielen van radiatoren, verdelers van vloerverwarming, strangafsluiters en pompen. Waterzijdig inregelen is werk voor een installateur.

Toepasbaarheid

Waterzijdig inregelen is algemeen toepasbaar in een watergedragen verwarmingsinstallatie (dus met radiatoren en/of vloerverwarming). Deze maatregel is extra zinvol in grote gebouwen (kantoren, zorginstellingen en onderwijs) waar veel radiatoren op dezelfde ketel en pomp zijn aangesloten. Signalen dat er niet goed waterzijdig is ingeregeld zijn:

  • een radiator ver van de warmte-opwekker wordt niet warm;
  • de retourtemperatuur van het CV water is minder dan 20 graden onder de aanvoertemperatuur.
  • een ruimtethermostaat wordt op hoge temperatuur gezet om de ruimte warm te krijgen.

Waterzijdig inregelen is een éénmalige handeling die opnieuw uitgevoerd moet worden als de installatie wijzigt, bijv. door een verbouwing of nieuwe onderdelen. Met name bij het vervangen van een niet-modulerende ketel door een modulerende ketel is waterzijdig inregelen zinvol: om klachten te voorkomen en de installatie energiezuiniger te maken (waterzijdig inregelen bespaart meer bij modulerende ketels).

Waterzijdig inregelen kan met statische of dynamische afsluiters.

  • Waterzijdig inregelen met (de aanwezige) statische afsluiters is arbeidsintensief. Schakel een deskundig bedrijf in. Dit kan het best in de winter als de verwarmingsinstallatie in bedrijf is.
  • Waterzijdig inregelen met dynamische afsluiters is makkelijker en levert een hogere energiebesparing op, met name als de verwarming dynamisch wordt gebruikt (een deel van de radiatoren wordt regelmatig open en dicht gedraaid). Het vraagt een hogere investering in materiaal (dynamische afsluiters kosten ongeveer €30 per stuk), maar de inregelkosten zijn een stuk lager omdat alleen de maximale flow ingesteld hoeft te worden.

Milieu aspecten

Besparing op het gasverbruik gemiddeld 6%, tot maximaal 20%. Bij variabele afsluiters is de besparing meestal hoger: 15-20%.

De besparing komt door:

  • de verwarmingsinstallatie minder lang aan hoeft te staan (in een slecht geregeld systeem wordt de achterste radiator vaak niet warm genoeg en blijft er daardoor een warmtevraag en blijft de warmte-opwekker verwarmen);
  • de verwarmingsinstallatie op lagere temperatuur kan stoken (in een slecht geregeld systeem wordt het cv-water warmer dan nodig verwarmd, om ook de achterste radiator warm te krijgen).
  • het water een lagere retourwatertemperatuur heeft. Daardoor werkt de CV-ketel langer in zijn hoog rendementsbereik.

Daarnaast wordt elektriciteit bespaard doordat de pompen minder lang en/of op een lager toerental draaien.

Waterzijdig inregelen kan tevens voorkomen dat onnodig radiatoren bijgeplaatst worden of zwaardere pompen geïnstalleerd worden.

Financiële aspecten

De kosten zijn afhankelijk van de grootte van het systeem en de arbeidskosten van de installateur. Er zijn installateurs die waterzijdig inregelen no-cure-no-pay aanbieden. Zij vragen bijvoorbeeld een bedrag gelijk aan de gasbesparing in de eerste twee jaar na het inregelen van de installatie.

Voor waterzijdig inregelen met dynamische afsluiters ligt de energiebesparing op 15-20% en de terugverdientijd 4 tot 5 jaar.

Aanvullende informatie

Deze maatregel levert een grotere energiebesparing als de installatie een modulerende pomp heeft. Zie tip Frequentiegeregelde cv-pomp.

Bron: Van Leusden Klimaattechniek, Stichting Stimular

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.