Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Stralingsverwarming i.p.v. ruimteverwarming

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - autoschadeherstel, Industrie - hout en meubel, Bouw - bouwbedrijven, Handel en distributie, Bouwmaterialen - beton, Industrie - metalektro, Bouw - installatiebedrijven, Grafische industrie, Bouw - schilders en onderhoud, Industrie - rubber en kunststof, Autobranche - garage en handel, Industrie - verf en drukinkt, Industrie - papier en karton(waren)

Beschrijving

Stralingsverwarming warmt niet de lucht op, maar voorwerpen en personen. Stralingswarmte (ook wel infrarood verwarming) is te vergelijken met het zitten in de winterzon. De infraroodstraling verhoogt de thermische behaaglijkheid, zodat met een lagere luchttemperatuur in de omgeving kan worden volstaan. Door de lagere luchttemperatuur zijn warmteverliezen door openstaande deuren en ventilatie lager, dan bij luchtverwarming en verwarming met radiatoren. Stralingsverwarming geeft vrijwel direct na inschakelen behaaglijkheid, en heeft dus ook minder branduren dan luchtverwarming die een opwarmtijd heeft.

Elektrische stralingsverwarming

Elektrische stralingsverwarming (infraroodpaneel) is een mogelijk alternatief voor aardgasgestookte verwarming. Over het algemeen is elektrische stralingsverwarming alleen rendabel (t.o.v. gasgestookte stralingsverwarming en traditionele verwarming) als de gebruikstijd zeer kort is (max. ca. 200 uur per jaar). Er zijn enkele uitzonderingen:

 • Als je al elektrisch verwarmt. Elektrische stralingsverwarming is efficiënter dan een elektrische radiator.
 • Als je geen gasaansluiting hebt of het gas volledig kunt afsluiten door toepassing van infraroodpanelen en daarbij gebruik maakt van echte groene stroom.
  Voorkom onnodig aanstaan van infraroodpanelen door het gebruik van tijdschakelklokken of bewegingssensoren.

Gasgestookte stralingsverwarming

Aardgas is een eindige bron en draagt bij aan het klimaatprobleem. Kies daarom bij voorkeur voor een verwarmingssysteem zonder aardgas of een hybride-systeem dat het aardgasverbruik flink vermindert. Als je toch gebruik wilt maken van een aardgasgestookt systeem lees je hieronder meer.

 • Bij indirecte gasgestookte stralingsverwarming verwarmt een cv-ketel de stralingspanelen. Deze geven warmte in de ruimte af. Deze stralingspanelen zijn meestal groepsgewijs geschakeld.
 • Bij directe gasgestookte stralingsverwarming heeft iedere unit zijn eigen aardgasbrander. Deze stralers kunnen individueel, dus ‘op maat’, ingeschakeld worden en delen van ruimten selectief verwarmen. Directe stralingsverwarming is efficiënter.
  • Er zijn directe stralingstoestellen met een open verbranding die rood kleuren wanneer zij in werking zijn.
  • Minder bekend zijn gesloten stralingstoestellen, de zwarte of donkere stralers. Deze zuigen hun toevoerlucht aan van buiten en geven ook de rookgassen weer direct af aan de buitenlucht. Er is dan geen uitwisseling met de binnenlucht en evt. vervuiling in de ruimte.

Toepasbaarheid

Stralingsverwarming is toepasbaar:

 • In grote ruimten die slechts beperkt door personeel wordt gebruikt (denk aan een balie in een ontvangsthal of een klein kantoor bij een werkplaats).
 • In ruimten waarbij werkzaamheden aan een kant van de ruimte worden uitgevoerd en de rest van de ruimte als opslag dient.
 • In gedeeltelijk of plaatselijk te verwarmen ruimten van 4 meter of hoger waarvan de deur vaak open staat en/of de isolatie van muren en dak slecht is en niet verbeterd kan worden.
 • In ruimten waar gelijkmatige verdeling van warmte over de gehele ruimte niet noodzakelijk is.
 • In ruimten met veel ventilatie zoals bijvoorbeeld in grote hallen (sporthal, werkplaats etc.).
 • Als aanvulling op lage temperatuurverwarming (bijvoorbeeld warmtepomp) in matig geïsoleerde gebouwen, waar de lage temperatuurverwarming op zeer koude dagen het gebouw onvoldoende kan opwarmen.
 • In monumentale gebouwen.

Stralingswarmte gaat alleen rechtdoor en kan niet door voorwerpen heen. Als je bijvoorbeeld aan een bureau zit met aan het plafond stralingsverwarming, zul je waarschijnlijk koude benen krijgen: die zitten immers onder het bureau.

Milieu aspecten

De besparing is gemiddeld zo’n 20% en kan oplopen tot wel 50% van het aardgasverbruik dat voor verwarming van de ruimte nodig was. Des te hoger de ventilatievoud (door openstaande deuren), of slechte bouwfysische kwaliteit, des te hoger de besparing zal zijn. Indien het mogelijk is om met elektrische stralingsverwarming voldoende te verwarmen, dan is 100% aardgasbesparing mogelijk: houd hierbij rekening met een (forse) toename van elektriciteitsverbruik. Warmtepompen zijn een zuiniger elektrisch alternatief voor aardgasgestookt verwarmen dan infraroodpanelen.

Financiële aspecten

Een elektrisch infraroodpaneel kost circa € 250 voor een paneel van 550 Watt en circa € 350 voor een paneel van 1000 Watt.

Over het algemeen is er t.o.v. luchtverhitters minder vermogen nodig om de ruimte te verwarmen, waardoor de kosten veel lager zijn. In sommige gevallen wordt het geïnstalleerd vermogen gehalveerd.

Indirecte gasgestookte stralingsverwarming kost rond € 100 per kW. In plaats van één (of enkele) centrale luchtverhitters kan een kleinere centrale luchtverhitter gecombineerd worden met een aantal stralingsunits. De investering en installatiekosten zijn dan hoger.

Gasgestookte donkere stralers kosten ruim € 100 per kW. De meerkosten t.o.v. een conventionele luchtverhitter zijn ± 50% en t.o.v. een HR-heater 10 tot 15%.

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Infraroodpanelen voor verwarmen van werkplekken in ruimten hoger dan 4 meter staan op de Energielijst (2019, code 270103) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2019) van het investeringsbedrag (inclusief montage) ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Ook direct gasgestookte stralingspanelen voor ruimten hoger dan 4 meter staan op de Energielijst (2019, code 210106) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA).

Aanvullende informatie

 • Bij stralingsverwarming is verlaging van het ventilatie-afzuigpunt in de ruimte relevant. De energieafvoer via ventilatielucht wordt door verlaging van het afzuigpunt tot onder de stralingspanelen zoveel mogelijk beperkt.
 • Plaats een timer bij toepassing van InfraRood verwarming als buitenverwarming voor rokers.
  Na een druk op de knop gaat de verwarming x minuten aan. Zo’n schakelaar kost ongeveer €150, incl. installatie €200. Dit verdient zich bijvoorbeeld binnen twee jaar terug bij een heater van 1750 Watt die 100 stookdagen per jaar 5 uur aan zou staan en dankzij de timer netto maar 20% van de tijd aan staat.

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor ruimteverwarming zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst, www.energievoordetoekomst.nl, ThermIQ

Naam: De heer Van Duijnen Bedrijfsnaam: Moplan Datum: 21 December 2005 We hebben een energiezuinig stralingselement in de werkplaats aangebracht, zodat de energieverslindende gasheaters minder hoeven te branden.
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.