Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Stralingsverwarming i.p.v. ruimteverwarming

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - autoschadeherstel, Autobranche - garage en handel, Bouw - bouwbedrijven, Bouw - installatiebedrijven, Bouw - schilders en onderhoud, Grafische industrie, Handel en distributie, Industrie - hout en meubel, Industrie - metalektro, Industrie - papier en karton(waren), Industrie - rubber en kunststof, Industrie - verf en drukinkt

Beschrijving

Stralingsverwarming warmt niet de lucht op, maar voorwerpen en personen. Stralingsverwarming (ook wel infrarood verwarming) is te vergelijken met het zitten in de winterzon. De infraroodstraling verhoogt de thermische behaaglijkheid, zodat met een lagere luchttemperatuur in de omgeving kan worden volstaan. Door de lagere luchttemperatuur zijn warmteverliezen door openstaande deuren en ventilatie lager, dan bij luchtverwarming en verwarming met radiatoren. Stralingsverwarming geeft vrijwel direct na inschakelen behaaglijkheid, en heeft dus ook minder branduren dan luchtverwarming die een opwarmtijd heeft.

Gasgestookte stralingsverwarming

Aardgas is een eindige bron en draagt bij aan het klimaatprobleem. Kies daarom bij voorkeur voor een verwarmingssysteem zonder aardgas of een hybride-systeem dat het aardgasverbruik flink vermindert. Lees meer in de tip Duurzame warmte voor ruimteverwarming. Als u toch gebruik wilt maken van een aardgasgestookt systeem leest u hieronder meer.

 • Bij indirecte gasgestookte stralingsverwarming verwarmt een cv-ketel de stralingspanelen. Deze geven warmte in de ruimte af. Deze stralingspanelen zijn meestal groepsgewijs geschakeld.
 • Bij directe gasgestookte stralingsverwarming heeft iedere unit zijn eigen aardgasbrander. Deze stralers kunnen individueel, dus ‘op maat’, ingeschakeld worden en delen van ruimten selectief verwarmen. Directe stralingsverwarming is efficiënter.
  • Er zijn directe stralingstoestellen met een open verbranding die rood kleuren wanneer zij in werking zijn.
  • Minder bekend, maar heel bruikbaar zijn gesloten stralingstoestellen, de zwarte of donkere stralers. Deze zuigen hun toevoerlucht aan van buiten en geven ook de rookgassen weer direct af aan de buitenlucht. Er is dan geen uitwisseling met de binnenlucht en evt. vervuiling in de ruimte.

Elektrische stralingsverwarming

Over het algemeen is elektrische stralingsverwarming alleen rendabel (t.o.v. gasgestookte stralingsverwarming en traditionele verwarming) als de gebruikstijd zeer kort is (max. ca. 200 uur per jaar). Er zijn enkele uitzonderingen:

 • Als u al elektrisch verwarmt. Elektrische stralingsverwarming is efficiënter dan een elektrische radiator.
 • Als u geen gasaansluiting heeft en gebruik maakt van groene stroom.

Toepasbaarheid

Stralingsverwarming is toepasbaar:

 • In grote ruimten die slechts beperkt door personeel wordt gebruikt (denk aan een balie in een ontvangsthal).
 • In ruimten waarbij werkzaamheden aan een kant van de ruimte worden uitgevoerd en de rest van de ruimte als opslag dient.
 • In gedeeltelijk of plaatselijk te verwarmen ruimten van 4 meter of hoger waarvan de deur vaak open staat en/of de isolatie van muren en dak slecht is en niet verbeterd kan worden.
 • In ruimten met veel ventilatie zoals bijvoorbeeld in grote hallen (sporthal, werkplaats etc.).
 • In monumentale gebouwen.

Stralingswarmte gaat alleen rechtdoor en kan niet door voorwerpen heen. Als u bijvoorbeeld aan een bureau zit met aan het plafond stralingsverwarming, zult u waarschijnlijk koude benen krijgen: die zitten immers onder het bureau.

Als bij luchtverwarming een slechte warmteverdeling plaats vindt (grote temperatuurgradiënt), ligt in eerste instantie het toepassen van ondersteuningsventilatoren voor de hand. Zie de tip Ondersteuningsventilator in hoge ruimtes.

Milieu aspecten

De besparing is gemiddeld zo’n 20% en kan oplopen tot wel 50% van het aardgasverbruik dat voor verwarming van de ruimte nodig was. Des te hoger de ventilatievoud (door openstaande deuren), of slechte bouwfysische kwaliteit, des te hoger de besparing zal zijn.

Financiële aspecten

Over het algemeen is er t.o.v. luchtverhitters minder vermogen nodig om de ruimte te verwarmen , waardoor de kosten veel lager zijn. In sommige gevallen wordt het geïnstalleerd vermogen gehalveerd.

Indirecte gasgestookte stralingsverwarming kost rond € 100 per kW. In plaats van één (of enkele) centrale luchtverhitters kan een kleinere centrale luchtverhitter gecombineerd worden met een aantal stralingsunits. De investering en installatiekosten zijn dan hoger.

Gasgestookte donkere stralers kosten ruim € 100 per kW. De meerkosten t.o.v. een conventionele luchtverhitter zijn ± 50% en t.o.v. een HR-heater 10 tot 15%. Als alternatief voor een conventionele luchtverhitter verdienen de meerkosten van gasgestookte donkere stralers zich op een natuurlijk moment binnen 5 jaar terug als:

 • de inrichting jaarlijks minder dan 170.000 m3 gebruikt;
 • rookgasafvoer mogelijk is.

Een natuurlijk moment is in dit geval als de huidige heater aan vervanging toe is. Bij een hoger aardgasverbruik (>= 170.000 m3) zijn de terugverdientijden (± 25%) langer vanwege de lage energiebelasting en dus lage kosten per m3 aardgas.

Direct gasgestookte stralingspanelen voor ruimten hoger dan 4 meter staan op de Energielijst (2018, code 210106) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 54,5% (2018) van het investeringsbedrag (inclusief montage) ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Aanvullende informatie

Bij stralingsverwarming is verlaging van het ventilatie-afzuigpunt in de ruimte relevant. De energieafvoer via ventilatielucht wordt door verlaging van het afzuigpunt tot onder de stralingspanelen zoveel mogelijk beperkt.

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor ruimteverwarming zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil, Kennisbank Energiebesparing en Winst, www.energievoordetoekomst.nl, ThermIQ

Naam: De heer Van Duijnen Bedrijfsnaam: Moplan Datum: 21 december 2005 We hebben een energiezuinig stralingselement in de werkplaats aangebracht, zodat de energieverslindende gasheaters minder hoeven te branden.
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.