Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Stralingsverwarming

Beschrijving

Stralingsverwarming warmt niet de lucht op, maar voorwerpen en personen door middel van infraroodstraling. Stralingsverwarming (ook wel infrarood verwarming) is te vergelijken met het zitten in de winterzon. De infraroodstraling verhoogt de thermische behaaglijkheid, zodat met een lagere luchttemperatuur in de omgeving kan worden volstaan. Door de lagere luchttemperatuur zijn warmteverliezen door openstaande deuren en ventilatie lager, dan bij luchtverwarming en verwarming met radiatoren.

Gasgestookte stralingsverwarming

 • Bij indirecte gasgestookte stralingsverwarming verwarmt een cv-ketel de stralingspanelen. Deze geven warmte in de ruimte af. Deze stralingspanelen zijn meestal groepsgewijs geschakeld.
 • Bij directe gasgestookte stralingsverwarming heeft iedere unit zijn eigen aardgasbrander. Deze stralers kunnen individueel, dus ‘op maat’, ingeschakeld worden en delen van ruimten selectief verwarmen. Directe stralingsverwarming is efficiënter.
  • Er zijn directe stralingstoestellen met een open verbranding die rood kleuren wanneer zij in werking zijn.
  • Minder bekend, maar heel bruikbaar zijn gesloten stralingstoestellen, de zwarte stralers. Deze zuigen hun toevoerlucht aan van buiten en geven ook de rookgassen weer direct af aan de buitenlucht. Er is dan geen uitwisseling met de binnenlucht en evt. vervuiling in de ruimte.

Elektrische stralingsverwarming

Over het algemeen is elektrische stralingsverwarming alleen rendabel (t.o.v. gasgestookte stralingsverwarming en traditionele verwarming) als de gebruikstijd zeer kort is (max. ca. 200 uur per jaar). Er zijn enkele uitzonderingen:

 • Als u al elektrisch verwarmt. Elektrische stralingsverwarming is efficiënter dan een elektrische radiator.
 • Als u geen gasaansluiting heeft en gebruik maakt van groene stroom.

Toepasbaarheid

Stralingsverwarming is toepasbaar:

 • In grote ruimten die slechts beperkt door personeel wordt gebruikt (denk aan een balie in een ontvangsthal).
 • In ruimten waarbij werkzaamheden aan een kant van de ruimte worden uitgevoerd en de rest van de ruimte als opslag dient.
 • In gedeeltelijk of plaatselijk te verwarmen ruimten van 4 meter of hoger waarvan de deur vaak open staat en/of de isolatie van muren en dak slecht is en niet verbeterd kan worden.
 • In ruimten met veel ventilatie zoals bijvoorveeld in grote hallen (sporthal, werkplaats etc.).
 • In monumentale gebouwen.

Stralingswarmte gaat alleen rechtdoor en kan niet door voorwerpen heen. Als u bijvoorbeeld aan een bureau zit met aan het plafond stralingsverwarming, zult u waarschijnlijk koude benen krijgen: die zitten immers onder het bureau.

Als bij luchtverwarming een slechte warmteverdeling plaats vindt (grote temperatuurgradiënt), ligt in eerste instantie het toepassen van ondersteuningsventilatoren voor de hand. Zie de tip Ondersteuningsventilator in hoge ruimtes.

Milieu aspecten

De besparing kan oplopen tot wel 50% van het aardgasverbruik dat voor verwarming van de ruimte nodig was. Des te hoger de ventilatievoud (door openstaande deuren), of slechte bouwfysische kwaliteit, des te hoger de besparing zal zijn.

Financiële aspecten

Stralingsverwarming kost rond € 100,‐ per kW. De financiële aspecten zijn situatieafhankelijk:

 • In plaats van één (of enkele) centrale “luchtverhitter(s)”:“HR-luchtverwarmer in hoge ruimten en hallen”:/tips/tip/640/hr-luchtverwarmer-in-hoge-ruimten-en-hallen/ wordt een kleinere centrale luchtverhitter gecombineerd met een aantal stralingsunits. De investering en installatiekosten zijn daardoor hoger.
 • Er is minder vermogen nodig om de ruimte te verwarmen (in sommige gevallen wordt het geïnstalleerd vermogen gehalveerd).
 • Stralingsverwarming geeft vrijwel direct na inschakelen behaaglijkheid, en heeft dus minder branduren dan luchtverwarming die een opwarmtijd heeft.

De gemiddelde terugverdientijd ligt tussen de 3 en 10 jaar. Als alternatief van een conventionele luchtverhitter is de terugverdientijd over het algemeen minder dan 5 jaar als het aardgasverbruik minder dan 170.000 m3 per jaar is. Bij een hoger aardgasverbruik zijn de terugverdientijden (± 25%) langer vanwege de lage energiebelasting en dus lage kosten per m3 aardgas.

Direct gasgestookte stralingspanelen voor ruimten hoger dan 5 meter staan op de Energielijst (2017, code 210106) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 55% (2017) van het investeringsbedrag (inclusief montage) ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Aanvullende informatie

Bij stralingsverwarming is verlaging van het ventilatie-afzuigpunt in de ruimte relevant. De energieafvoer via ventilatielucht wordt door verlaging van het afzuigpunt tot onder de stralingspanelen zoveel mogelijk beperkt.

Bron: Stichting Stimular, Infomil, www.energievoordetoekomst.nl, ThermIQ

Naam: De heer Van Duijnen Bedrijfsnaam: Moplan Datum: 21 december 2005 We hebben een energiezuinig stralingselement in de werkplaats aangebracht, zodat de energieverslindende gasheaters minder hoeven te branden.
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.