Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Automatische bedrijfsdeur

Beschrijving

In bedrijfsruimtes waar regelmatig voertuigen of mobiele werktuigen in en uit moeten, kan veel energie bespaard worden door de deur te automatiseren. De automatische bedrijfsdeur opent kort voor passeren en sluit snel daarna. De deuren staan korter open waardoor er minder warmte- en/of koudeverlies optreedt.

Er moet dan een elektromotor zijn voor de deurbediening, en een naderingsschakelaar voor het open en dicht gaan. De instellingen kunnen zelf geprogrammeerd worden op basis van buitentemperatuur en windsnelheid. Overigens geldt dat als de medewerkers normaal gesproken al gedisciplineerd met de deuren omgaan, de terugverdientijd van deze maatregel vrij lang is. Let wel: de naderingsschakelaar moet zo zijn afgesteld dat de deur niet reageert op langsrijdende voertuigen. De deur moet om veiligheidsredenen ook met de hand kunnen worden geopend.

Toepasbaarheid

Toepasbaar in bestaande of nieuwe situaties bij motorbediende grote bedrijfsdeuren (bijv. voor auto´s en mobiele werktuigen), als er meer dan vier auto´s per dag van de deur gebruik maken.

Alternatief voor een automatische bedrijfsdeur is een Snelsluitende bedrijfsdeur.

Milieu aspecten

Energiebesparing voor ruimteverwarming of koeling (min de energie die nodig is voor de elektromotor).

Financiële aspecten

De kosten voor de besturing van de deuren bedragen, afhankelijk van regeling, € 100 tot € 500. De investering voor een naderingsschakelaar met regeling verdient zich in vijf jaar terug bij tenminste vier auto’s per dag. Als een motorbediening bijgeplaatst moet worden, wordt de terugverdientijd langer. Als de deur zelf aangepast moet worden is het verstandig te wachten op renovatie.

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug en is daarom voor meerdere branches/situaties erkend, maar met verschillende randvoorwaarden. Bekijk de randvoorwaarden op de website van Infomil, tabel 1 (Bedrijfstakken met erkende maatregelen voor energiebesparing), tweede kolom (Bijlage 10): Uittreksel per branche.

Aanvullende informatie

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor de gebouwschil zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil, Kennisbank Energiebesparing en Winst

Naam: De heer Van Duijnen Bedrijfsnaam: Moplan Datum: 21 december 2005 Onze heftrucks hebben een afstandsbediening gekregen om de buitendeuren automatisch te openen en sluiten. Dit bespaart tijd en energie, en het voorkomt ook dat collega's in de kou moeten werken, omdat de deur tussendoor open blijft staan.
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.