Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Automatische bedrijfsdeur

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - autoschadeherstel, Bouw - bouwbedrijven, Detailhandel - overig, Handel en distributie, Bouwmaterialen - beton, Detailhandel - supermarkten, Industrie - metalektro, Bouw - installatiebedrijven, Grafische industrie, Landbouw - land- en tuinbouw, Voedingsindustrie - overig, Bouw - schilders en onderhoud, Landbouw - veeteelt, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Industrie - rubber en kunststof, Autobranche - garage en handel, Industrie - verf en drukinkt, Industrie - papier en karton(waren)

Beschrijving

In bedrijfsruimtes waar regelmatig voertuigen of mobiele werktuigen in en uit moeten, kan veel energie bespaard worden door de deur te automatiseren. De automatische bedrijfsdeur opent kort voor passeren en sluit snel daarna. De deuren staan korter open waardoor er minder warmte- en/of koudeverlies optreedt.

Er moet dan een elektromotor zijn voor de deurbediening, en een naderingsschakelaar voor het open en dicht gaan. De instellingen kunnen zelf geprogrammeerd worden op basis van buitentemperatuur en windsnelheid. Overigens geldt dat als de medewerkers normaal gesproken al gedisciplineerd met de deuren omgaan, de terugverdientijd van deze maatregel vrij lang is. Let wel: de naderingsschakelaar moet zo zijn afgesteld dat de deur niet reageert op langsrijdende voertuigen. De deur moet om veiligheidsredenen ook met de hand kunnen worden geopend.

Toepasbaarheid

Toepasbaar in bestaande of nieuwe situaties bij motorbediende grote bedrijfsdeuren (bijv. voor auto´s en mobiele werktuigen), als er meer dan vier auto´s per dag van de deur gebruik maken.

Alternatief voor een automatische bedrijfsdeur is een Snelsluitende bedrijfsdeur.

Deze maatregel is toepasbaar voor buitendeuren en voor binnendeuren tussen ruimtes met grote temperatuurverschillen.

Milieu aspecten

Energiebesparing voor ruimteverwarming of koeling (min de energie die nodig is voor de elektromotor).

Financiële aspecten

De kosten voor de besturing van de deuren bedragen, afhankelijk van regeling, € 100 tot € 500. De investering voor een naderingsschakelaar met regeling verdient zich in vijf jaar terug bij tenminste vier auto’s per dag. Als een motorbediening bijgeplaatst moet worden, wordt de terugverdientijd langer. Als de deur zelf aangepast moet worden is het verstandig te wachten op renovatie.

De maatregel verdient zich vaak binnen 5 jaar terug. Vraag een offerte aan.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor de gebouwschil zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil: kennisbank Energiebesparing en Winst

Naam: De heer Van Duijnen Bedrijfsnaam: Moplan Datum: 21 December 2005 Onze heftrucks hebben een afstandsbediening gekregen om de buitendeuren automatisch te openen en sluiten. Dit bespaart tijd en energie, en het voorkomt ook dat collega's in de kou moeten werken, omdat de deur tussendoor open blijft staan.
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.