Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Isoleer bedrijfsdeuren

Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - autoschadeherstel, Industrie - hout en meubel, Bouw - bouwbedrijven, Detailhandel - overig, Handel en distributie, Bouwmaterialen - beton, Detailhandel - supermarkten, Bouw - installatiebedrijven, Grafische industrie, Landbouw - land- en tuinbouw, Bouw - schilders en onderhoud, Landbouw - veeteelt, Autobranche - garage en handel, Industrie - verf en drukinkt, Industrie - papier en karton(waren)

Beschrijving

Sommige bedrijfsdeuren of transportdeuren bestaan uit enkelwandig metaalprofiel en hebben kieren langs de zijkanten. Bij de aanschaf van een nieuwe deur is een beter geïsoleerde versie rendabel. Het is ook mogelijk een bestaande deur zelf te isoleren met PUR-schuim of glaswoldekens en te voorzien van afdichtingsprofielen. Voor tochtwering bij grote deuren worden flexibele rubber stroken (grote tochtstrippen) in plaats van borstels toegepast.

Toepasbaarheid

Grote deuren (waar bijv. auto´s doorheen kunnen), bij vervanging of nieuwbouw.

Milieu aspecten

Energiebesparing op ruimteverwarming.

Financiële aspecten

Bij een deur van ca. 4 × 4 m2 bedraagt de meerinvestering voor de isolatie tussen € 500 en € 1.000. De besparing is 40 tot 80 m3 aardgas per m2. De terugverdientijd is daarmee ca. 3 jaar.

De flexibele rubber stroken voor de tochtwering bij grote deuren kosten ongeveer € 50 per m2 deur. De terugverdientijd van deze stroken is 1 à 2 jaar.

Aanvullende informatie

Erkende maatregel voor energiebesparing

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven en organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen verplicht zijn rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregel is voor een of meerdere branches rendabel ofwel erkend. Een maatregel is erkend op een zelfstandig moment (zo snel mogelijk) of op een natuurlijk moment (bij vervanging/renovatie) en soms afhankelijk van de situatie. Lees meer in de tip Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit. Op de website van Infomil staat per branche een overzicht van de erkende maatregelen met daarbij de technische en economische randvoorwaarden.

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig beheer en onderhoud (DBO) nodig is. Beoordeel jaarlijks of de techniek nog goed functioneert. Lees meer in de tip Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van erkende (energie)maatregelen.

Voor de gebouwschil zijn de DBO-maatregelen:

Bron: Infomil

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.