Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Isoleer spouwmuur

Thema Brandstoffen
Dit is een (erkende) maatregel uit het Activiteitenbesluit voor branche: Autobranche - autoschadeherstel, Autobranche - garage en handel, Autobranche - wasinrichting, Bouw - bouwbedrijven, Bouw - installatiebedrijven, Bouw - schilders en onderhoud, Bouwmaterialen - beton, Detailhandel - supermarkten, Detailhandel - tankstations, Detailhandel - overig, Grafische industrie, Datacenters, Handel en distributie, Industrie - hout en meubel, Industrie - metalektro, Industrie - papier en karton(waren), Industrie - rubber en kunststof, Industrie - verf en drukinkt, Kantoren, Landbouw - veeteelt, Onderwijs, Recreatie - restaurants en cafés, Recreatie - hotels, Sport - zwembaden, Sport - overig, Voedingsindustrie - brood en banket, Voedingsindustrie - zoetwaren, Voedingsindustrie - overig, Zorg - ziekenhuizen, Zorg - zorginstellingen, Zorg - overig

Beschrijving

Met spouwmuurisolatie worden de energiekosten verlaagd en tegelijkertijd het comfort verhoogd.

Door ongeïsoleerde spouwmuren vindt een verlies van warmte en/of koude plaats. Isoleren vermindert dit, waardoor minder verwarmd hoeft te worden. Daarnaast wordt door de spouwmuurisolatie bij een verwarmde ruimte de (binnen)oppervlaktetemperatuur van de muren hoger, waardoor de binnentemperatuur (bij behoud van hetzelfde comfortniveau) kan worden verlaagd. Ook dit resulteert in minder stoken. In de zomer werkt het net andersom.

Voor het isoleren van spouwmuren, zijn de volgende aandachtspunten van belang:

 • Pas goedgekeurd isolatiemateriaal toe.
 • Het aanbrengen van de isolatie moet door een vakkundig (gecertificeerd) bedrijf worden uitgevoerd. Via www.ikobbkb.nl is een overzicht met relevante bedrijven beschikbaar die door het onafhankelijke bureau BV Kwaliteitsverklaringen Bouw (het vroegere BKS) worden gecontroleerd.
 • Bij de aanwezigheid van een kruipruimte onder het pand, moet de bestaande kruipruimteventilatie worden gehandhaafd of moet ventilatie worden aangebracht.
 • Indien naastliggende panden niet worden geïsoleerd, is het noodzakelijk dat een afscheiding in de spouw wordt geplaatst om te voorkomen dat geen isolatiemateriaal ‘verloren’ gaat.
 • Het ontstaan van vochtbruggen, bijvoorbeeld door valspecie in de spouw (dienen vooraf te worden verwijderd).
 • Indien sprake is van problemen met de huidige isolatie, kan de bestaande isolatie met hetzelfde isolatiemateriaal worden aangevuld.

Veel gebruikte isolatiematerialen in spouwmuren zijn PUR-schuim, geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) en glas- of steenwol. Hieronder worden meerdere isolatiematerialen toegelicht:

 • Steenwolvlokken en glaswolvlokken worden veel toegepast. Hebben soms als nadeel dat het gaat ‘inklinken’. Het inklinken is binnen de garantieperiode afgerond en de vlokken kunnen dan eenvoudig van bovenaf worden aangevuld.
 • PS-schuimparels (=EPS) worden veel toegepast. Moeten met voldoende lijm in de spouw worden gespoten, zodat een ‘plaat’ in de spouw ontstaat. Bij het gebruiken van te weinig lijm, zal het rondom het pand, via openingen, vanuit de spouw ‘sneeuwen’.
 • PUR-schuim wordt veel toegepast. Wordt op de bouwlocatie aangemaakt en in de spouw aangebracht. Het juist aanmengen en inspuiten vereist dat het buitenklimaat aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.
 • Gesiliconiseerde perlitekorrels: dit materiaal wordt relatief weinig toegepast. Het materiaal gedraagt zich in de spouw als water, dus als openingen worden vergeten, zal het materiaal gedeeltelijk weer uitlopen.
 • UF-schuim: dit materiaal isoleert slecht en wordt bijna niet meer toegepast.

Toepasbaarheid

De maatregel is toepasbaar bij gebouwen met een ongeïsoleerde spouwmuur. Dit kan voorkomen bij gebouwen uit de periode 1930 – 1975; sinds 1975 zijn spouwmuren geïsoleerd. Enkele randvoorwaarden:

 1. Minimaal 20% van de gevel moet uit spouwmuur bestaan om de maatregel rendabel uit te kunnen voeren.
 2. De spouw moet schoon en voldoende breed zijn: een leverancier van spouwmuurisolatie kan, met een endoscoop beoordelen of de spouw voldoende schoon en breed is. Een endoscoop is een optisch instrument waarmee via een klein boorgat in de spouw kan worden gekeken.
 3. Gevels met geglazuurde, geverfde of dampremmende stenen kunnen soms niet worden gevuld.

De mogelijkheid moet door een isolatiebedrijf worden beoordeeld.

Als spouwmuurisolatie is toegepast zijn veelal afgedichte gaten in de buitenmuur te zien.

Milieu aspecten

Het isoleren van spouwmuren bespaart:

 • in kantoren ± 15 m3 aardgas per m2 muur per jaar.
 • in werkplaatsen met een continue temperatuur van 15°C ook ± 15 m3 per m2 muur per jaar.
 • in een verwarmde werkplaats (15°C) met nachtverlaging (10°C) 3 tot 6 m3 per m2 muur per jaar.
 • voor het vorstvrij houden van een ruimte 1 tot 2 m3 per m2 muur per jaar.

Financiële aspecten

De kosten voor spouwmuurisolatie lopen uiteen van € 10 tot € 27 per m2 muur.

Spouwmuurisolatie verdient zich in verwarmde ruimtes zoals kantoren binnen 5 jaar terug als de inrichting jaarlijks minder dan 170.000 m3 aardgas gebruikt. Bij een hoger aardgasverbruik (>= 170.000 m3) zijn de terugverdientijden (± 25%) langer vanwege de lage energiebelasting en dus lage kosten per m3 aardgas.

Deze maatregel verdient zich sneller terug als verwarmd als gekoeld wordt.

(Wand)isolatie in bestaande gebouwen staat op de Energielijst (2018, code 210403) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 54,5% (2018) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

Aanvullende informatie

Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)

Energiezuinige technieken moeten goed beheerd worden om te besparen wat mogelijk is. Daarom heeft de overheid voor alle erkende energiemaatregelen aangegeven welk doelmatig onderhoud en beheer nodig is. Stimular verwacht dat toezichthouders op hoofdlijnen / steekproefsgewijs zullen beoordelen hoe u voldoet aan deze maatregelen. Als op een enkele plek het beheer en onderhoud onvoldoende is, zal dat geen probleem zijn. Als er op meerdere plekken sprake is van achterstallig of onvoldoende beheer en onderhoud, zal de toezichthouder daar waarschijnlijk wel een punt van maken en uw vragen hoe u de DBO-maatregelen beter gaat borgen.

Voor de gebouwschil zijn de DBO-maatregelen:

Bronnen: Stichting Stimular, Infomil, Kennisbank Energiebesparing en Winst

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

 • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.