Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Ritplanningssysteem

Beschrijving

Reductie van kilometers door invoering van een transportmanagementsysteem (TMS). Dit is een applicatie die de zendingen toewijst aan voertuigen en een optimale route per voertuig bepaalt, rekening houdend met tal van randvoorwaarden (bijvoorbeeld openingstijden van klanten, inzettijden van voertuigen en chauffeurs, capaciteit van voertuigen, volume van orders en bereikbaarheid van klanten). Een goede verdeling van zendingen over voertuigen kan het aantal benodigde voertuigen verminderen. Hierdoor en ook door de optimale route worden kilometers bespaard. Een neveneffect is, dat het maken van de planning minder tijd kost.

Toepasbaarheid

De volgende randvoorwaarden zijn van belang:

  • de planners moeten enige scholing en/of ervaring hebben met computers
  • minimaal (gemiddeld) 10 tot 15 ritten per dag
  • minimaal enkele tientallen zendingen per dag
  • wisselende bestemmingen

Milieu aspecten

De gemiddelde kilometer- en brandstofreductie bedraagt 3 tot 10%, afhankelijk van de eigenschappen van de zendingen, het type vervoer en de ritafstand.  

Financiële aspecten

De transportkosten dalen door de reductie van kilometers en het efficiënter uitvoeren van de transportplanning. Afhankelijk van de kilometerreductie kunnen de transportkosten dalen met 3 tot 8%.

Gebruik van een ritplanningssysteem levert informatie op waardoor tactische en strategische beslissingen beter genomen kunnen worden, zoals:

  • kosten/batenanalyse per klant
  • inzicht in uren en kilometers
  • beladingsgraad
  • het uitvoeren van strategische simulaties om een optimaal distributieconcept te kunnen toepassen

Alvorens men besluit tot het invoeren van een geautomatiseerd planningssysteem voor transportuitvoering is het van belang de haalbaarheid (van de investering) in kaart te brengen.

Aanvullende informatie

De brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland kan je informeren over de leveranciers van ritplanningssystemen. 

Bron: Digiscan Logistiek

Geen reacties gevonden
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.